Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Lezingen > Architectenlezing RE-ST

Untitled Document
  

ARCHITECTENLEZING RE-ST

[ Datum: 6 november 2014 ]


Op donderdag 6 november geven Dimitri Minten en Tim Vekemans van het architectenvennootschap RE-ST de lezing “De winst van het niet-bouwen” in de reeks Less is More: minder ruimte vraagt om meer architectuur. Deze lezingenreeks over duurzaam ruimtegebruik wordt georganiseerd door Kamp C, provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, en AR-TUR, centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen. Architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen lichten toe hoe zij op duurzame en innovatieve wijze omgaan met de schaarse ruimte.

De winst van het niet-bouwen

Zowel Vlaanderen als Nederland streeft naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Beide houden hierbij een pleidooi voor het reduceren van ruimtebehoeftes en het hergebruiken van bestaande bebouwing. Dit moet niet enkel tot een lager grondverbruik leiden, maar ook tot de ontwikkeling van sociale en culturele meerwaarden. Het probleem is echter dat deze meerwaarde niet tastbaar is, waardoor het moeilijk is om actoren te overtuigen om in dit duurzaamheidsverhaal mee te gaan. Wat als we niet langer over meerwaarde maar over winst zouden spreken? ‘De winst van het niet-bouwen’ is een onderzoeksproject, in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie (NL), dat de winsten van niet-bouwen tastbaar wil maken. Dit vraagt om het inzetten van meerdere strategieën.

Praktisch

Datum: donderdag 6 november 2014
Start: 20.00 uur, deur open vanaf 19.30 uur.
Locatie: Kamp C (Britselaan 20, 2260 Westerlo)
Inkom: 5 euro per lezing, ter plekke te betalen.
Reserveren: aanmelden via het online inschrijfformulier.
Meer informatie: www.ar-tur.be en www.kampc.be

Untitled Document