Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Lezingen > Reflectienamiddag: "De stad als maatschappelijk project"

Untitled Document
  

REFLECTIENAMIDDAG: "DE STAD ALS MAATSCHAPPELIJK PROJECT"

[ Datum: 31 maart 2015 ]


Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Antwerpen herwonnen stad?' organiseren de VRP en het Vlaams Architectuurinstituut een reflectienamiddag over maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid.
Het boek trekt lessen uit het verleden en koppelt die aan vijf uitdagingen voor de toekomst. Enkele prominente experten geven hun opinie over deze onderwerpen.
Er zal worden nagegaan of de Antwerpse analyse als blauwdruk kan dienen voor Vlaamse stedelijke uitdagingen vanuit sociaal, economisch, ecologisch en bestuurlijk perspectief.

De reflectienamiddag blikt terug op zeventig jaar stadsontwikkeling in Antwerpen. Welke lessen kunnen getrokken worden uit het verleden met het oog op toekomstige ontwikkelingen?
En kan de Antwerpse situatie als blauwdruk dienen voor andere Vlaamse steden - op sociaal, economisch, ecologisch en bestuurlijk vlak?
Dit evenement wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Antwerpen herwonnen stad? Maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid |1940-2012'.

Reflectienamiddag - di 31/3 van 12u30 tot 17u30
Muziekstudio in deSingel - schrijf u hier in

Untitled Document