Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Lezingen > Lezing Gafpa in de reeks Across (Luik)

Untitled Document
  

LEZING GAFPA IN DE REEKS ACROSS (LUIK)

[ Datum: 11 mei 2015 ]


Gafpa intervenieert op verschillende schaalniveaus: van private woningen tot publieke gebouwen, van stedenbouwkundige ingrepen tot scenografie. Het multidisciplinair bureau werkt niet enkel aan duurzame woningbouwprojecten, maar dingt ook geregeld mee naar internationale wedstrijdopdrachten (Van Gendthallen, Amsterdam), dit al dan niet in samenwerking met andere bureaus. Zo zijn de architecten momenteel bezig met de herinrichting van het Zwin Natuurcentrum, een wedstrijdontwerp dat ze vier jaar geleden indienden met Coussée & Goris architecten.

De scenografie die ze ontwikkelden voor de najaarstentoonstellingen 'Wisselland' in het CC Scharpoord in Knokke-Heist en 'Gelinkt' in het Design Museum Gent, wordt door Koen van Synghel geprezen als lichte constructies die de architectonische dimensies van de bestaande architectuur accentueren (zie A+253).

Daarnaast werkten ze recentelijk, op vraag van architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey, mee aan de literaire uitgave DW B 2014 5 '50 fictieve gebouwen'. Gafpa leverde een visuele interpretatie van de 'Villa Avondster', een denkbeeldig gebouw uit de roman 'Der Gehülfe' door Robert Walser (zie A+251).

Aanvullend op de architectuurpraktijk doceert Floris De Bruyn sinds 2008 aan de KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent. Momenteel begeleidt hij daar de architectuurstudio 'Master advanced architectural design' en treedt hij regelmatig op als jurylid en mentor.

PRAKTISCH:

Taal: Engels / Frans
Galerie Opéra - Espace ULg, Place République Française 41 4000 Luik
Start om 19 uur.
Vrije toegang, maar inschrijven verplicht via de website van A+.

Deze lezingenreeks is een initiatief van A+ Architecture in Belgium, in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut en de architectuurfaculteit van de Universiteit van Luik.

Meer over de lezingenreeks Across

Untitled Document