Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > LezingenLand use & densiteit, door Leo Van Broeck

Untitled Document
  

Land use & densiteit, door Leo Van Broeck

Donderdag 25 februari 2016 om 20 uur


Dè uitdaging voor onze overbevolkte en te klein geworden planeet is een totale herschikking van ons ruimtegebruik. Specifiek voor Vlaanderen is de diagnose dubbel pijnlijk: meer dan 32% bebouwde oppervlakte, en bovendien is dat gebeurd op de meest gefragmenteerde manier. Iedereen woont zowat overal, het verkavelingsmodel heeft de steden doen leeg lopen en het platteland kapotgemaakt. Leo Van Broeck reflecteert over ruimtegebruik en densiteit en koppelt dit aan eigen werk.


We zijn Europees recordhouder op vele vlakken. Door ruimtelijke fragmentatie zijn we te veel aangewezen op de auto. We hebben het grootste aantal uren file per werknemer, en het grootste aantal km weg en uitrusting (riolering, waterleiding, gas, kabel, etc) per wooneenheid. We hebben te veel bestuurlijke entiteiten en het grootste percentage politici en ambtenaren.

In Vlaanderen worden per jaar tussen de 8.000.000 en de 23.000.000 dieren doodgereden. Een migrerend landdier kruist bij ons gemiddeld alle 300 m een weg. We hebben een abnormaal hoog energieverbruik per eenheid van Bruto Nationaal Product, vooral door onze autoafhankelijke mobiliteit en de verwarming van vrijstaande bebouwing. Ons openbaar vervoer is bij de duurste en minst performante in Europa, niet vanwege incompetentie bij de vervoersmaatschappijen maar wel vanwege de onmogelijkheid van hun opdracht. Sommigen denken dat ‘groene’ technologie alles zal oplossen, maar dat is niet zo. Een passieve vrijstaande woning in een auto-afhankelijke verkaveling heeft een ecologische voetafdruk die 2 à 3 keer groter is dan die van een niet-geïsoleerde 19e-eeuwse woning in de stad. De impact van mobiliteit en infrastructuur is zo groot dat je dat nooit meer kan compenseren met isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere energiezuinige technieken.

Locatie:
Turbinezaal De Centrale
Kraankindersstraat 2
9000 Gent
Kijk hier om te reserveren.


© BOGDAN & VAN BROECK
Bron: Archipel

Untitled Document