Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Het Omgevingsloket: hoe dien ik vlot een digitale bouwaanvraag in?

Untitled Document
  

HET OMGEVINGSLOKET:
HOE DIEN IK EEN DIGITALE BOUWAANVRAAG IN?[ Datum: 23 oktober 2014 ]


Sinds 1 september 2014 is het mogelijk een bouwaanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket. Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren beten de spits af. Intussen volgde ook Balen en zijn heel wat andere gemeenten bezig met de voorbereidingen, waaronder ook Mechelen. Zij start in de loop van november en is daarmee de eerste centrumstad waar digitale bouwaanvragen kunnen ingediend worden.


Op termijn worden de bouwaanvragen samen met milieuvergunningsaanvragen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Daarbij zal dezelfde aanpak gevolgd worden. Vandaar alvast de naam Omgevingsloket.

Het digitaal samenstellen van een aanvraagdossier vergt een andere aanpak dan de analoge formulieren. Dat laat toe de nodige informatie op een andere manier te benaderen en heeft haar eigen eisen naar consistentie en normen.

De focus van deze infosessie ligt op de dossiersamenstelling, met bijzondere aandacht voor digitale (bouw)plannen en de daarvoor geldende normen. Ook de functionaliteiten van het Omgevingsloket komen aan bod.

PROGRAMMA

  • 13u30: Toelichting normenboek digitale plannen
    Het normenboek bevat technische richtlijnen zoals wat er op welk type plan dient te staan en in welk formaat het dient opgeladen te worden.
  • 14u15: Demo loket aanvrager
    Het volledige loket van de aanvrager wordt ter plekke getoond en stap voor stap doorlopen, zoals ook een architect het zal doen wanneer hij/zij een nieuw dossier aanmaakt. Er wordt ook getoond hoe men de status van reeds aangemaakte of ingediende dossiers kan opvolgen.
  • 15u: Demo plantool
    Het normenboek laat een efficiënte beoordeling van technische tekeningen toe. Aansluitend werd hierop een specifieke toepassing ontwikkeld: DIVA (Digitaal Visualiseren en Annoteren). De demo toont op welke manier de overheid met de technische tekeningen omgaat om zo het praktische nut van het normenboek aan te tonen. Volgende vragen komen o.a. aan bod: Hoe kan je digitaal plannen bekijken? Hoe twee plannen tegelijk bekijken en vergelijken? Hoe meten en zoomen? Hoe annoteren?
  • 15u45: Vragenronde met aansluitend een drankje

PRAKTISCH

Datum en locatie

Donderdag 23 oktober 2014 om 13u30 in het auditorium

Cultureel centrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 2800 Mechelen

Gastsprekers

Dhr. Paul Van Lindt – Projectleider
Dhr. Dirk Pollier - Informaticus

Genodigden

Deze infosessie is gratis en exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers.
In het najaar zullen er nog infosessies volgen (o.a. in Hasselt en Gent).

Schrijf je in door het inschrijvingsformulier in te vullen

Untitled Document