Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > De Wet Breyne

Untitled Document
  

DE WET BREYNE


[ Datum:22 januari 2015 ]


In samenwerking met KULeuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas gent organiseert Studipolis, het opleidingscentrum van die Keure, 3 opleidingen op maat van architecten. Deze opleidingsreeks is ontstaan vanuit de groeiende nood die we ervaren bij architecten om juiste en duidelijke juridische informatie te krijgen rond bepaalde thema’s. De huidige lessenreeks bestaat uit drie avonden, rond telkens één specifiek thema:

- Aansprakelijkheid in de bouw
- Overheidsopdrachten
- De Wet Breyne


SESSIE 3 Wet Breyne

In deze sessie wordt de Woningbouwwet, of de zgn. wet Breyne in detail besproken en toegelicht. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in de rechtspraak. In een grondige toelichting van de wet, wordt, zowel vanuit contractueel als vanuit notarieel perspectief, uiteengezet op welke overeenkomsten de wet van toepassing is en wat de concrete implicaties daarvan zijn (o.m. voor wat verplichte vermeldingen, verbintenissen in hoofde van partijen en de strafrechtelijk gesanctioneerde betalingsregeling betreft). Omwille van zijn ingrijpend karakter wordt in de praktijk vaak inventief gezocht naar allerhande procedés in een poging om de toepassing van de wet te kunnen ontlopen. De sprekers gaan dan ook uitgebreid in op de (bestaande c.q. afgesloten) ontsnappingsroutes van de wet, en op de mogelijke sancties die hieraan gekoppeld zijn.

Docenten:
- Dr. Kristof Vanhove, Advocaat-vennoot INTEGRA advocaten (Hasselt - Gent)
- Christoph Castelein, Geassocieerd notaris te Kortrijk

Praktisch

Donderdag 22 januari 2015

LOCATIE
KULeuven Faculteit Architectuur
Campus Sint-Lucas Gent (Zaal wordt meegedeeld bij bevestiging)
Hoogstraat 51
9000 Gent
Bereikbaarheid:
Parking: betalend parkeren in parking Sint-Michiels of Ramen

INSCHRIJVING
Het inschrijvingsgeld per sessie bedraagt 105 EUR (excl. 21% btw) of 250 EUR (excl. 21% btw) indien u zich voor de 3 sessies inschrijft. Deze prijs omvat:
de deelname aan een of meerdere sessies
de uitgebreide informatiebundel
de catering

ACCREDITATIE
Iedereen ontvangt na de opleiding een attest van deelname – dat uiteraard belangrijk wordt in kader van de toekomstige verplichte permanente vorming.
Deze opleidingsreeks bestaat uit 3 sessies.
Sessie 1: Aansprakelijkheid in de bouw – do. 23/10/2014
Sessie 2: Overheidsopdrachten – do. 27/11/2014
Sessie 3: Wet Breyne – do. 22/1/2015
Telkens van 18.30 u. tot 20.30 u. (ontvangst van de deelnemers met koffie en thee vanaf 18.00 u.)

PROGRAMMA
18.00 u. - 18.30 u.: Onthaal van de deelnemers
18.30 u. - 20.30 u.: Vorming
20.30 u.: Slotdrink met een broodje

Meer informatie vindt u hier.

Untitled Document