Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Studiedag duurzaam (ver)bouwen voor musea.

Untitled Document
  

STUDIEDAG DUURZAAM (VER)BOUWEN VOOR MUSEA


[ Datum: 12 januari 2014 ]


Op maandag 12 januari organiseren Faro en het Vlaams Architectuurinstituut een volgende studiedag in het traject 'Duurzaam (ver)bouwen voor musea' met interactief werkbezoek aan Texture en een discussie over PPS.

Volgende vragen zijn de rode draden in dit traject:

  • Welke processen – van behoefteanalyses tot overleg, formulering van het Programma van Eisen, besluitvorming en opvolging – komen bij (ver)nieuwbouw kijken?
  • Wie doet wat en heeft welke verantwoordelijkheden in de (vaak lange) aanloop naar de feestelijke opening?

Tijdens een aantal internationale museumbezoeken in 2014 stelden we deze vragen aan de drie betrokken partijen in een (ver-)bouwproject: de bouwheer, de gebruiker (directeur, conservator en staf) én de architect.

Op maandag 12 januari leggen we ze voor aan Lies Buyse van Texture (het vroegere Vlasmuseum), de stedelijke overheid, de stadsarchitect en noAarchitecten. Aansluitend volgt een uitgebreid werkbezoek. In de namiddag zal Franklin van der Pols het bouwproces van het nieuwe Nationaal Militair Museum in Nederland toelichten, dat op 13 december a.s. de deuren opent. Dit museum vindt haar onderkomen op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Dit nieuwe museumgebouw is een interessante case omdat het gerealiseerd werd binnen het kader van een PPS-constructie.

Na zijn presentatie gaan we tijdens een panelgesprek dieper in op de mogelijkheden van PPS bij de bouw of verbouwing van een museum en/of depot. Aan het panelgesprek nemen deel: prof. dr. Annick Schramme (UA), Philip Bogaert (Fonds voor Culturele Infrastructuur) en Kit Van Gestel (o.v.) (Kenniscentrum PPS).

Zit u midden in een verbouwing of gaat uw erfgoedorganisatie binnenkort van start met een gelijkaardig traject? Wat zijn mogelijke hindernissen en hoe kan u zich hier best tegen wapenen? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van PPS voor dergelijke projecten? Schrijf u meteen in voor deze studiedag!

Programma

10.00 uur: Registratie met koffie

10.30 uur: Inleiding

10.45 uur: Toelichting en discussie over nieuwbouw Texture | Lies Buyse (musea Kortrijk), stadsarchitect en noAarchitecten

12.30 uur: Lunch met aansluitend bezoek aan Texture

14.30 uur: Voorstelling van de nieuwbouw van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg met bijzondere aandacht voor PPS | Franklin van der Pols

15.00 uur: Panelgesprek over de mogelijkheden van PPS bij museum- en depotbouw met prof.dr. Annick Schramme (UA), Philip Bogaert (Fonds voor Culturele Infrastructuur) en Kit Van Gestel (o.v.) (Kenniscentrum PPS).

16.00 uur: Afsluiting

Praktisch

Prijs: 20 euro | Inschrijven via de website van FARO

Meer informatie: Olga Van Oost en Jürgen Vanhoutte

Het traject 'Duurzaam (ver)bouwen voor musea' ging een jaar geleden van start in het Red Star Line Museum en is een samenwerking tussen FARO en het Vlaams Architectuurinstituut. Met steun van de Vlaamse overheid.

Datum:

12.01.2015, 10:00 tot 16:00

Locatie:

Texture Kortrijk

Organisator:

FARO en Vlaams Architectuurinstituut

Noordstraat 28

8500 Kortrijk

Website:

FARO

Untitled Document