Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen

Untitled Document
 •   

  OPLEIDINGEN

 • 20 tot 22 juni 2016 Gespecialiseerde opleiding over de omgevingsvergunning

  Waarschijnlijk heb je al gehoord over de omgevingsvergunning die op 23 februari 2017 in werking treedt. Als architect is de kans groot dat je hiermee in aanraking komt. Zorg ervoor dat je kan meepraten met collega’s en de bouwheer kunt informeren. Volg daarom de ééndaagse Basisopleiding milieu voor architecten, landmeters, ruimtelijke planners en stedenbouwkundigen op 20 juni in Gent.  23 maart 2016 Workshop ‘scanning van gebouwen en erfgoed’

  Drones, UAV, BIM, Virtual Reality, 3D printing, ... allemaal trending topics in 2016. Mooi voor nieuwbouw, maar hoe zit het bij renovatie en restauratie? Deze workshop van de Vlaamse Confederatie Bouw, het WTCB en Sirris toont hoe je met de vandaag reeds beschikbare technieken de bestaande toestand naar je computer brengt.  26 februari 2016 Infosessie Omgevingsloket - Omgevingsvergunning voor architecten [Batibouw]

  Tijdens de tweede Batibouw-dag voor professionelen (26 februari 2016 - 11:00 tot 13:00), zal het team van het Omgevingsloket in de Conference Room in Brussels Expo een uiteenzetting geven voor architecten over de toepassing van het Omgevingsloket en over de implicaties van de invoering van de digitale omgevingsvergunning.  januari tot juni 2016 Het programma Opleidingen Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel 2016 staat online

  De opleidingen richten zich tot alle bouwprofessionals die actief zijn in het Brussels Gewest : architecten, studiebureaus, ingenieurs, professionele bouwheren, projectontwikkelaars, gebouwbeheerders, aannemers, enz.  18/01/2016-14/03/2016 Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving Kortrijk

  Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving. De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding.  14/10/2015 Verslaggevers: let op uw permanente vorming van dit jaar

  Ben je verslaggever en wens je ook in 2016 als verslaggever op te treden? Dan moet je dit jaar 10 uur permanente vorming volgen: 2 uur verplichte vorming over het wijzigingspakket van 2016 en 8 uur waarvan je de inhoud vrij kan kiezen uit een erkend aanbod.  18/11, 25/11, 2/12 en 9/12 Inspiration Class, Creatief omgaan met maatschappelijk vastgoed

  In de Inspiration Classes, georganiseerd door de KU Leuven Campas Kulak, wordt sociaal-cultureel vastgoed (scholen, woonzorgcentra, cultuur- en sportcomplexen, kerken, ...) door een andere bril bekeken en nieuwe opportuniteiten ontdekt voor het ontwikkelen van multifunctioneel vastgoed.

  Najaar 2015 Opleidingen ruimtelijke ordening - najaar 2015

  Ook in het najaar heeft het opleidingscentrum Studipolis een aantal opleidingen op de kalender staan die de klemtoon leggen op het thema Ruimtelijke Ordening.

  Najaar 2016 Vitruvius Academy zet najaar in met EPB, ventilatie en verzekeringen

  Ook dit najaar biedt Vitruvius Academy een ruim aanbod aan bijscholing voor architecten. Het opleidingscentrum van de Vlaamse architectenorganisatie NAV focust zich op een reeks actuele thema’s. Zo is er de STS Ventilatie die wordt in 2016 geïmplementeerd in de nieuwe EPB-regelgeving. Daarnaast wordt er een klare kijk geschonken op de verschillende soorten verzekeringen die er bestaan. Ontwerpers krijgen dan weer de kans om zich verder te verdiepen in de EPB-software.

  24/11 – 1/12 – 8/12/2015 Duurzaam overheidsgebouw? Slim ontwerpen!

  Onder deze noemer organiseren de steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen van Oost- en West-Vlaanderen een driedaagse inforeeks voor gebouwenbeheerders, architecten en gemeentelijke technische diensten. Telkens komt een specifiek thema aan bod met inspirerende praktijkvoorbeelden.

  10/09/2015 – 28/11/2015 en 21/01/2016 Erkenningsregeling: inschrijvingsmodule centraal examen

  Sinds 1 januari 2015 is een erkenningsregeling voor verslaggevers ingevoerd. Nieuwe verslaggevers en bepaalde bestaande verslaggevers dienen te slagen voor het centraal examen om hun erkenning te verkrijgen of te behouden.
  Afhankelijk van de situatie is er een einddatum waarvoor men moet slagen in het examen.

  09/2015 - 12/2015 Opleidingen duurzame gebouwen najaar 2015

  Al onze opleidingen worden door specialisten in bouw en renovatie van de regio Brussel gegeven. Het wordt georganiseerd in groepen van maximum 20 personen. Op die manier kan er interactie/overleg zijn tussen de deelnemers.

  24/9 - 1/10 - 8/10 - 15/10 - 22/10/2015 Infosteel-opleiding Staalkennis (tweede editie)

  De cursus “Staalkennis” richt zich tot personen die een algemene kennis van staal willen verwerven. De opleiding is in het bijzonder aan te bevelen voor zij die nieuw zijn in de staalsector (bouw - industrie), maar is evenzeer nuttig voor zij die hun kennis wil opfrissen of de meest recente kennis willen verwerven. Daarnaast kan de opleiding ook nuttig zijn voor personen die buiten de staalsector werkzaam zijn, maar er mee in contact komen via klanten, leveranciers, of overheidsinstellingen. De beroepsactiviteit van de deelnemers varieert van ontwerpen, projectleiding, aankopen, verkopen, ... tot administratie.

  10/09 – 15/09 – 17/09/2015 Kick Off Days for Architects 2015: infoboost voor stagiair-architecten

  Voor flink wat pas afgestudeerde architecten staat de stage voor de deur. Een uitdaging die heel wat vragen oproept bij jonge ontwerpers. Om die vraagtekens weg te werken organiseert NAV, de Vlaamse architectenorganisatie in september de ‘Kick Off Days for Architects 2015’. Een gratis informatieboost die stagiair-architecten vlotter op weg helpt.

  25/06/2015 Infosessie GSV hemelwater en Vlarem

  We nodigen u graag uit naar een infosessie op donderdag 25 juni om 19 uur in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Racing, Markt 20 te 9890 Gavere waar we toelichting geven bij de huidige regelgeving maar vooral dieper ingaan op de voornaamste problemen die we vaststellen bij de behandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen.

  23/06/2015 Infosessie digitale bouwaanvraag

  Op 23 juni organiseert de gemeente Wetteren een infosessie digitale bouwaanvraag vanaf 17u.

  De focus van de infosessie ligt op de dossiersamenstelling, met bijzondere aandacht voor digitale bouwplannen en de daarvoor geldende normen.

  Ook de functionaliteiten van het Omgevingsloket komen aan bod.

  22/06/2015 Hoe dien ik vlot een digitale bouwaanvraag in?

  Vanaf 1 juli 2015 kan u voor uw projecten in de stad Antwerpen een digitale bouwaanvraag indienen. Daarom nodigen zij u graag uit voor een toelichting over de digitale bouwaanvraag op 22 juni. Deze infosessie is gratis.

  16/06/2015 Breeam Accredited Professional Training

  The BREEAM AP will provide the design team with expert advice on built environment sustainability, environmental design and environmental assessment. They will facilitate the team's efforts to successfully schedule activities, set priorities and negotiate the trade-offs required to achieve a target BREEAM rating when the design is formally assessed.

  1/06/2015 Vochtproblemen in gebouwen

  Op 1 juni 2015 organiseert KU Leuven een opleiding vochtproblemen in gebouwen.

  Deze studienamiddag richt zich tot architecten, ingenieurs, projectontwikkelaars, bouwpromotoren, projectmanagers en andere geïnteresseerden.

  13/05/2015 “De sleutel past niet meer op deur” - Studiedag over dynamische gezinnen en flexibel wonen

  Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen schetst in een studievoormiddag op 13 mei hoe gezinsvormen in verandering ons huidige woonmodel onder druk zetten.
  Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) maakte samen met verschillende partners een systematische analyse van hoe de diversiteit en flexibiliteit van gezinnen aan de basis liggen van nieuwe woonnoden.
  Op een studievoormiddag op 13 mei 2015 gaan ze in op de resultaten. Ze stellen dan ook het boek ‘De sleutel past niet meer op elke deur’ voor. Enkele ontwerpers en architecten belichten hoe zij naar flexibele en diverse woonoplossingen voor gezinnen zoeken.
  Ze gaan in debat over hoe het gezins- en het woonbeleid op de nieuwe uitdagingen van hedendaagse gezinnen kunnen inspelen.  28/4/2014 tem 9/6/2015 Property Management

  Doelstellingen

  Inzicht geven in:
  - Positionering van property management binnen vastgoedbeheer
  - Wisselwerking met portfolio, asset en facility management
  - Behoeften van huurders en verhuurders in het nastreven van rendement
  - Technische, commerciële, financiële en juridische aspecten van vastgoedbeheer
  - Waarde van kantoren, bedrijfsgebouwen, logistiek vastgoed en winkelvastgoed en hoe deze te verbeteren via vastgoedbeheer
  - Organisatie van property management en de optimalisatiemogelijkheden  28/04/2015 Building Information Modeling studieavond

  Is BIM een hype of een noodzakelijke vernieuwing in de bouw? Wat zijn de voordelen, hoe start ik ermee en welke hindernissen moeten overwonnen worden?  24/04/2015 en 13/06/2015 Architectonische Ruimte in de praktijk

  How can we truly know things? How does one read space?
  For the Dutch architect and monk Dom Hans van der Laan (1904-1991), the fundamental task of architecture is to make space intelligible through its proportion and order, to render the world readable. Designing is making an order. This was driven by philosophical and theological motives that grew from his Benedictine background. Over a period of more than 65 years Van der Laan investigated the relation between the process of making and the process of cognition through empirical research. He set up a design philosophy with abstract models as ‘archetypes’ or architectural ‘specimen’. Through the definition of a specific architectural terminology as ‘inside versus outside’, or ‘space versus mass’, in relation to concrete tools, van der Laan developed a practical design methodology.
  How did Van der Laan teach? How did he develop his tools?  23/04/2015 + 07/05/2015 + 19/05/2015
  28/05/2015 + 11/06/2015 + 19/05/2015
  Publieke Ruimte in verbinding - Groene netwerken

  Infopunt Publieke Ruimte organiseert samen met de VRP, Atelier Publieke Ruimte, het Agentschap Natuur en Bos en Ruimte Vlaanderen de derde reeks van de vormingscyclus ‘publieke ruimte in verbinding’.
  Het uitbouwen van groene netwerken biedt lokale besturen tal van mogelijkheden om met minder middelen toch te blijven investeren in omgevingskwaliteit. Vanuit dat perspectief is budget niet langer de bepalende factor of een hindernis om goede projecten te realiseren. Samenwerkingsverbanden met diverse partners en inpikken op lopende zaken zullen de komende jaren doorslaggevend zijn om op lokaal niveau aan publieke ruimte te werken. Ongetwijfeld liggen er ook in uw gemeente uitdagende kansen.  07/05/2015 en 08/06/2015 Hoe de EPB in 2015 toepassen?

  Sinds 1 januari 2015 gelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe EPB-eisen. Deze opleidingsdag voor ontwerpers telt twee luiken:
  - Eerst tonen we aan welke EPB-eisen uw projecten moeten voldoen
  - Vervolgens illustreren de aanwezige experten, aan de hand van concrete projecten, de technische oplossingen om aan de nieuwe eisen te voldoen bij nieuwbouw of met nieuwbouw gelijkgestelde renovatieprojecten (eisen geïnspireerd op de passiefnorm).
  De dag richt zich dus specifiek naar ontwerpers (architecten, ingenieurs, studiebureaus).  12/03/2015 + 17/03/2015 + 26/03/2015 + 23/04/2015 Praktijkdagen watertoets

  We kunnen er niet meer omheen, de klimaatverandering is een feit en heeft een invloed op ons watersysteem: zeespiegelstijgingen, frequentere en grotere overstromingen maar ook nijpendere watertekorten en droogtes.
  Toch blijven we grote oppervlakken verharden en bouwen in overstromingsgebied. We benutten elke vierkante meter, ook langs de oevers van waterlopen.
  Die ingrepen kunnen echter zeer nadelig zijn voor het watersysteem en de negatieve gevolgen van de klimaatverandering nog versterken.
  Er is heel wat wetgeving voorhanden om de effecten op het watersysteem te beperken. Denken we maar aan de watertoets uit het decreet integraal waterbeleid, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, de code van goede praktijk voor rioleringsontwerp, de wet op de onbevaarbare waterlopen, enz.  21 tot 23 april 2015 Masterclass Milieu

  De milieu- en stedenbouwkundige vergunning worden samen gebracht in één vergunning. VMx vzw organiseert in april een masterclass milieu voor zijn leden architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners.  23/03/2015 - 26/06/2015 Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering

  Aan de Universiteit Gent start een nieuwe opleiding 'Introduction to the use of CFD in Fire Safety Engineering', dit onder de wetenschappelijke coördinatie van prof. Bart Merci.  6, 13 , 17 maart en 3, 17 april 2015 Het Omgevingsloket: hoe dien ik vlot een digitale bouwaanvraag in?

  Sinds 1 september 2014 is het Omgevingsloket gestart in Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren. Intussen is het lijstje van deelnemende gemeenten uitgebreid en zijn er verschillende bezig met de voorbereidingen. Om die reden vindt Ruimte Vlaanderen het belangrijk dat ook alle architecten voldoende kansen krijgen om zich hier tijdig over te informeren.  22/1/2015 De wet Breyne

  In samenwerking met KULeuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas gent organiseert Studipolis, het opleidingscentrum van die Keure, 3 opleidingen op maat van architecten. Deze opleidingsreeks is ontstaan vanuit de groeiende nood die we ervaren bij architecten om juiste en duidelijke juridische informatie te krijgen rond bepaalde thema’s. De huidige lessenreeks bestaat uit drie avonden, rond telkens één specifiek thema:

  - Aansprakelijkheid in de bouw
  - Overheidsopdrachten
  - De Wet Breyne  19/1/2015 Het Omgevingsloket: hoe dien ik vlot een digitale bouwaanvraag in?

  Sinds 1 september 2014 is het mogelijk een bouwaanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket. Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren beten de spits af. Intussen volgden ook Balen, Mechelen, Hoeselt, Staden en Dendermonde en zijn er heel wat andere gemeenten bezig met de voorbereidingen.  12/1/2015 Studiedag duurzaam (ver)bouwen voor musea

  Op maandag 12 januari organiseren Faro en het Vlaams Architectuurinstituut een volgende studiedag in het traject 'Duurzaam (ver)bouwen voor musea' met interactief werkbezoek aan Texture en een discussie over PPS.  01/2015 t.e.m. 06/2015   Opleidingen en seminaries Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel

  Het nieuwe programma Opleidingen Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel is online.  17/12/2014 Het Omgevingsloket: hoe dien ik vlot een digitale bouwaanvraag in?

  Sinds 1 september 2014 is het mogelijk een bouwaanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket. Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren beten de spits af. Intussen volgde ook Balen en Mechelen en zijn er heel wat andere gemeenten bezig met de voorbereidingen. Voor wat betreft Limburg hebben Dilsen-Stokkem, Gingelom, Hoeselt, Lanaken en Lummen aangegeven snel te willen starten.  2&3, 9&10 en 9&17 december 2014 Vitruvius Academy werpt grondige blik op grond

  Wie bouwt, kan de eigenschappen van de grond op verschillende manieren benutten. Waar moeten architecten op anticiperen? Tijdens een tweedaagse cursus zet Vitruvius Academy - een initiatief van NAV, de Vlaamse architectenorganisatie – de aandachtspunten op een rij.  O1/12/2014 Hoe de EPB in 2015 toepassen ?

  Vanaf 1 januari 2015 gelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe EPB-eisen. Deze opleidingsdag voor ontwerpers telt twee luiken:
  · Eerst tonen we aan welke EPB-eisen uw projecten moeten voldoen
  · Vervolgens illustreren de aanwezige experten, aan de hand van concrete projecten, de technische oplossingen om aan de nieuwe eisen te voldoen bij nieuwbouw of met nieuwbouw gelijkgestelde renovatieprojecten (eisen geïnspireerd op de passiefnorm)  28/11/2014 Duurzame wijken en Stroarchitecten bezoeken het StroHotel en een unieke Strowijk in Nederland

  VIBE, de deelnemers aan de Opdracht Duurzame Wijken en de stroarchitecten bezoeken op 28/11 samen het StroHotel en de Strowijk Iewan in Nederland.  27/11/2014 Staalbouwdag 2014

  De Staalbouwdag is een unieke gelegenheid om je staalkennis bij te schaven, om je te laten inspireren door de projecten van de Staalbouwwedstrijd. Je ontmoet er belangrijke actoren uit de sector en kan op de StaalExpo de nieuwste producten ontdekken.  27/11/2014 Overheidsopdrachten

  In samenwerking met KULeuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas gent organiseert Studipolis, het opleidingscentrum van die Keure, 3 opleidingen op maat van architecten. Deze opleidingsreeks is ontstaan vanuit de groeiende nood die we ervaren bij architecten om juiste en duidelijke juridische informatie te krijgen rond bepaalde thema’s. De huidige lessenreeks bestaat uit drie avonden, rond telkens één specifiek thema:

  - Aansprakelijkheid in de bouw
  - Overheidsopdrachten
  - De Wet Breyne  26/11/2014-3/12/2014 Bouwteams

  Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost- Vlaanderen organiseert in samenwerking met een aantal steden en gemeenten een tweedaagse BOUWTEAM cursus.  22/11/2014 – 29/11/2014 – 6/12/2014 – 13/12/2014 – 20/12/2014 – 7/3/2015 Muts voor je huis

  Het project 'een muts voor je huis' wordt gefinancierd door het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en wordt georganiseerd in samenwerking met de Oost-Vlaamse gemeenten en steden. De MilieuAdviesWinkel is kennispartner van het Steunpunt en geeft deze vorming.  11/2014- 02/2015 Stads- en gebiedsontwikkeling

  KULEUVEN organiseert in november de opleiding Stads- en gebiedsontwikkeling in Vlaanderen zal in de toekomst steeds vaker plaatsvinden in bestaand bebouwd gebied. Steeds meer spelers raken betrokken bij dit proces, waardoor het nog complexer wordt. De rollen van de verschillende actoren wijzigen of wisselen, eigendommen versnipperen en financieringsmodellen veranderen. Werken aan een kwalitatief en duurzaam beheer van de beschikbare ruimte is een uitdaging voor alle betrokken partijen. Een goed evenwicht vinden tussen mens en omgeving, natuur en ecologie, wonen, werken, recreatie en landbouw is dus essentieel.  19/11/2014 – 17/12/2014 – 14/01/2015 Infonamiddagen architectuur en vormgeving

  Het Agentschap Kunsten en Erfgoed en het Vlaams Architectuurinstituut organiseren in het najaar / winter 2014 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving.  14 en 28//11/2014 Handen uit de mouwen – Plaatsing en aansluiting van dampremmen, tapes, isolatie

  Tijdens de nieuwste workshop in de BVA-reeks "Handen uit de Mouwen" benaderen Xavier Gantois & André Baivier, luchtdichting* vanuit praktisch oogpunt. Hun doel: een inzicht geven in de aandachtspunten op de werf.  vanaf 04/11/2014 Postacademische opleiding 'Expertisetechnieken'

  Een deskundige kent zijn vak, zoveel is duidelijk! Maar tussenkomen in een geschil vergt bijkomende vaardigheden wil men uiteindelijk komen tot een deskundigenverslag dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers. Een passende methodologie hiertoe is hem immers gedurende zijn technische opleiding nooit aangeboden. Het is deze leemte die het IVPV wenst in te vullen door middel van een programma dat alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische, maar daarom niet minder gefundeerde manier behandelt. De "gerechtsdeskundige" van morgen zal zijn wettelijk vereiste erkenning moeten verdienen. Zij die een bijkomende opleiding op academisch niveau gevolgd hebben, zullen ongetwijfeld in een betere positie staan. In dat verband betekent het Getuigschrift van postacademische opleiding van de Universiteit Gent, dat in het kader van deze opleiding kan worden bekomen, een onmiskenbare en onmisbare meerwaarde.  23/10/2014 Het Omgevingsloket: hoe dien ik vlot een digitale bouwaanvraag in?

  Sinds 1 september 2014 is het mogelijk een bouwaanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket. Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren beten de spits af. Intussen volgde ook Balen en zijn heel wat andere gemeenten bezig met de voorbereidingen, waaronder ook Mechelen. Zij start in de loop van november en is daarmee de eerste centrumstad waar digitale bouwaanvragen kunnen ingediend worden.  23/10/2014 Aansprakelijkheid in de bouw

  In samenwerking met KULeuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas gent organiseert Studipolis, het opleidingscentrum van die Keure, 3 opleidingen op maat van architecten. Deze opleidingsreeks is ontstaan vanuit de groeiende nood die we ervaren bij architecten om juiste en duidelijke juridische informatie te krijgen rond bepaalde thema’s. De huidige lessenreeks bestaat uit drie avonden, rond telkens één specifiek thema:

  - Aansprakelijkheid in de bouw
  - Overheidsopdrachten
  - De Wet Breyne  17/10/2014 Studio ]pyblik[

  De ]pyblik[ studio is een geaccrediteerde opleiding rond publieke ruimte voor bouwheren, georganiseerd in partnerschap met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). Hier worden theoretische sessies van experts gecombineerd met de toepassing hiervan onder de vorm van ateliers. De opleiding heeft als doel om lopende publieke ruimteopdrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te begeleiden.  03/10/2014 Handen uit de Mouwen – Praktijkervaring met Bamboe

  Op 3 oktober 2014 organiseert bond Vlaamse architecten de reeks 'Handen uit de Mouwen’ deze keer gaat de reeks dieper in op het gebruik van bamboe in hedendaagse architectuur. De mogelijkheden van bamboe als constructiemateriaal in zowel ruwbouw- als afwerkingsfase worden toegelicht op theoretisch en praktisch niveau. Aansluitend krijg je de kans praktijkervaring met bamboe te verwerven door zelf een bamboeconstructie op te trekken en een industriële vloer in bamboe te plaatsen. Dit alles uiteraard onder professionele begeleiding.  25/09/2014 Studiedag collectieve warmteproductie: bouwprofessionals en gebouwbeheerders

  Stad Antwerpen nodigt u uit op donderdag 25 september 2014 op een studiedag die de mogelijkheden van collectieve warmteproductie onderzoekt. Tijdens de studiedag komen diverse experts en producenten aan het woord, waardoor het voor u mogelijk wordt om toepassingen en uitdagingen te vergelijken of te bundelen.  24/09 en 02-09-16-23/10/2014 Staalkennis

  De cursus “staalkennis” richt zich zowel op mensen die nieuw zijn in de sector als op mensen met enige ervaring van staal in de bouw of industrie. Dat kan zowel op het vlak van aankoop, van verkoop, van ontwerp, van projectleiding, als van administratie zijn. De focus van de cursus ligt op de praktische toepasbaarheid van de informatie in de dagelijkse werking van het bedrijf.  23/09/2014 Infosessie basisnormen liften

  Op dinsdag 23/09 organiseert Sirris-Agoria een infosessie over de nieuwe basisnormen voor liften: de EN 81-20/50.  16/09/2014 Postgraduaat Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen

  Dinsdag 16 september 2014 start een nieuwe editie van het Postgraduaat Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen aan KU Leuven@KAHO Sint-Lieven  12/09/2014 NCDAB Colloquium “EPB-EPC”

  NCDAB (Nederlandstalig college van deskundigen architecten van België) organiseert op 12 september 2014 het colloquium “EPB-EPC”, dat zal doorgaan in de kantoren van Lydian te Brussel.  9/9/14 - 9/10/14 Opleiding zorgvastgoed

  Via deze praktijkgerichte opleiding krijgt u meer inzicht in het zorgvastgoed.  3,9 en 16/9/04 Je bent pas afgestudeerd als (ir-)architect en hebt al een stageplaats of bent nog op zoek? Informeer je op Kick Off Days for Architects

  Tijdens een vlot en luchtig panelgesprek brengen meer dan 10 architecten en specialisten je op de hoogte van je rechten, plichten en mogelijkheden als stagiair-architect. Met tips en tricks voor een goede stage en vlotte start als (ir-)architect. Achteraf kun je bijpraten met medestudenten op de gratis receptie en ga je naar huis met een leuk goodie pakket  24/06/2014   Opleiding nieuw referentiedocument voor de installaties van branddetectie ANPI

  ANPI (Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding) organiseert op 24 juni 2014 een opleiding “nieuwe referentiedocument voor installaties van branddetectie”. Het nieuwe referentiedocument NTN 162, opgesteld in het kader van de BOSEC certificatie door de experten van de federaties Leden van ANPI (zie lijst van Leden op www.anpi.be) heeft als doel, in afwachting van de update van de NBN S21-100, het ontwerp en de realisatie van installaties mogelijk te maken die
  · een beroep doen op actuele technologie
  · het trekken van talloze kabels vermijden
  · de installatieregels bepaalt en de grijze zones van de NBN S21-100 verduidelijkt.<:br /> ANPI vzw wil hier de mogelijkheid promoten om betrouwbaardere en efficiëntere installaties van branddetectie te realiseren waarvan de kosten tegelijkertijd aanzienlijk kunnen worden geoptimaliseerd.  17/06/2014   Klimaatcongres

  De Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Maar dat kan ze zeker niet alleen! Om deze doelstelling te halen wil de Provincie nauw samenwerken met steden en gemeenten, de Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven, met de bouw- en energiesector, met landbouwers en natuurverenigingen,...  16/06/2014   Wat betekent EPB en luchtdichtheid voor de aannemer en architect?

  De Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen richt op 16 juni een infoavond gericht aan de aannemer en de architect, “Wat betekent EPB en luchtdichtheid voor de aannemer en de architect”. Sinds 2006 wordt aan bouwen en verbouwen van woningen eisen gesteld op vlak van energiezuinigheid. Deze eisen zijn vervat in de energieprestatieregelgeving (EPB). Deze EPB-eisen worden alsmaar strenger. Naast de theoretische benadering van de energiezuinigheid van de woningen moet uiteraard ook de praktische uitvoering in overeenstemming zijn.  12/06/2014 - 19/06/2014    Buitenschrijnwerk: Hoe Kiezen ?

  De deelnemers inzicht geven in de elementen die in aanmerking moeten worden genomen bij de keuze van ramen, bij de restauratie of vervanging ervan, rekening houdend met de criteria van duurzame ontwikkeling.  10, 12 en 18 juni 2014   ‘Renoveren is Informeren’ helpt kandidaat-verbouwers op weg

  In juni organiseert NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, een aantal gratis infoavonden ‘Renoveren is informeren’. Wie verbouwplannen koestert, verneemt er op één avond alle info voor een geslaagde verbouwing, van de aankoop tot de oplevering van een woning. De sessies vinden plaats op 10 juni in Antwerpen, op 12 juni in Leuven en op 18 juni in Gent.  10/06/2014    Infomoment Postgraduaat Bio-Ecologisch bouwen en wonen

  VIBE en DVO KAHO Sint-Lieven stellen het Postgraduaat Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen 2014-2015 voor in Gent. Inschijven is gratis. Er komen ook een aantal oud-studenten aan het woord.  10/06/2014    Follow-up en monitoring duurzame gebouwn

  Hoe kan men de goede werking van een duurzaam gebouw garanderen eenmaal het bewoond is? Gebruikersgids, opvolging van het verbruik, afstelling en onderhoud.  05/06/2014    Studiedag Bouw & Publieke Sector

  Publieke bouwwerken aanbesteden? Hoe “het doen”? Hoe “goed” meedoen?  04/06/2014    Studiedag Bioklimatische Architectuur

  Hoe ontwerp je een gebouw op zo’n manier dat het gunstig gebruik maakt van de aanwezige natuurlijke elementen? Hoe ver kom je door enkel gebruik te maken van natuurlijke ‘low tech’, zodat de vraag naar energierovende technieken beperkt blijft?  27/05/2014    Nieuwe transitiearena legt focus op 'duurzame wijken'

  Op 27 mei 2014 organiseert het transitienetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen een nieuwe Transitiearena, met als thema ‘Duurzame Wijken’.  20 en 27 mei, 3 juni 2014    De technieken (warmte, ventilatie, sanitair warm water): ontwerp en regeling

  Keuze, ontwerp en integratie van de technische systemen in een eengezinswoning of een kleine groep van woningen opdat de bewoners de systemen eenvoudig, performant en rendabel kunnen beheren  16 mei 2014    Professionele aansprakelijkheid

  Op 16 mei 2014 organiseert KU Leuven een opleiding professionele aansprakelijkheid. De studiedag beoogt dieper in te gaan op de praktische relevante problemen die rijzen bij professionele aansprakelijkheid. De focus ligt zowel op actuele ontwikkelingen bij de traditionele vrije beroepsbeoefenaars (artsen, notarissen, advocaten, m.i.v. curatoren) als bij minder ontgonnen beroepsgroepen ( preventieadviseurs en bemiddelaars).  14 mei 2014    Green building, innovatief materiaalgebruik in de bouw

  ZonneWinDT vzw, Syntra West, RESOC Westhoek, het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van Provincie West-Vlaanderen organiseert op 14 mei een interessante dag aan met als rode draad het innovatief gebruik van duurzame materialen in de bouw. Na de workshops is er de mogelijkheid om contacten te leggen in een informele sfeer.  14 mei 2014    Praktijkgerichte opleiding grondverzet - Sint-Niklaas

  Op 14 mei organiseert Grondbank in samenwerking met Cevora een praktijkgerichte opleidingsessie in Confederatie Bouw Waasland.  15 en 22 mei 2014    Akoestiek: ontwerp en realisatie

  De principes van akoestische verbetering en isolatie met materialen met een gunstige milieubalans.  06/05/2014 en 13/05/2014    Groendaken: van ontwerp tot onderhoud

  Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van een groendak. Wat zijn de voordelen, de beperkingen en de mogelijkheden?  30/4/2014,07/5/2014, 21/5/2014, 28/5/2014 en 6/6/2014    Duurzaam vastgoed van groen naar rendabel

  KU Leuven Kulak organiseert 5 sessies over hoe uw vastgoed duurzaam en rendabel kan zijn. U leert meer over:

  • Relevante wetgeving
  • Duurzame architectuur, bouwtechnieken en stadsontwikkeling
  • Subsidiëring, financiering en groene investeringen

  En u discussieert mee met collega's en experten over de toekomst van duurzaam vastgoed.  24/04/2014 en 08/05/2014    Beheer van het regenwater op het perceel.

  Praktische oplossingen en hulp bij het beheer van regenwater: het water op vangen of opnieuw in de natuur laten opnemen, het water vasthouden en langzaam naar de riolering of het oppervlaktewater laten afvloeien.  24/04/2014    Sociale media en digitaal dossierbeheer voor architecten

  Wat kunnen sociale media betekenen voor de architectenpraktijk? Moeten we met z’n allen “sociaal” communiceren om het juiste publiek te bereiken en welke sociale mediakanalen bestaan er eigenlijk? BVA organiseert een info-avond rond dit thema aangevuld met tips en tricks over de mogelijkheden van digitaal dossierbeheer in het architectenbureau. We laten niet enkel professionals op u los maar ook fervente architect-gebruikers. Grijp uw kans om u digitaal te organiseren en om up-to-date te raken met de nieuwste media.  23/04/2014    Veiligheids– en Gezondheidscoördinatie: reeds 15 jaar van toepassing in België

  «VGC» 15 jaar praktijk: de kinderziektes zijn verleden tijd, de toekomst, de veranderingen.  02/04/2014    BIM van utopie naar realiteit

  Begin januari 2014 stemde het Europees Parlement over een voorstel tot modernisering van overheidsopdrachten. Op deze manier wil Europa uiteindelijk komen tot efficiëntere, meer economische en duurzame bouwprojecten. Door het gebruik van Building Information Modeling (BIM) kun je deze doelstellingen perfect halen.  03 tot 11/14   Opleidingen Belgisch Instituut van veiligheids- en gezondheidscoördinatoren 2014

  De " Goede Praktijk " van de Preventie: thema’s voor 2014 Verbeter uw kennis en antwoordt aan de verplichtingen van art 65 septies (KB 25 januari 2001) betreffende de tijdelijke of mobiele werven aangevuld en/of gewijzigd door de voorschriften van de KB van 19.01.2005, 22.03.2006 en 17.05.2007.  28 maart   Studiedag ‘erfgoedzorg zit in de lift. Onroerend erfgoed en toegankelijkheid’

  Zijn onroerend erfgoed en toegankelijkheid verzoenbaar? Zeker! Toegankelijkheids- en erfgoedexperten sloegen de handen in elkaar en bundelden hun krachten in een langlopend project. Tijdens de studiedag op vrijdag 28 maart in CC De Grote Post presenteren de experten enkele resultaten en illustreren deze aan de hand van enkele boeiende cases.  18, 20, 25 en 27 maart   Infosessie frist kennis rond akoestische norm op - Wat als de buren kunnen meeluisteren?

  De akoestische norm (NBN S01-400-1) voor woongebouwen bestaat al sinds 2008 maar wordt dikwijls vergeten. Daarom zorgt de Vlaamse Architectenorganisatie NAV voor een opfrissing met de infoavond ‘De akoestische norm in de praktijk’. De sessie gaat door op 18 maart in Waregem, op 20 maart in Sint-Niklaas, op 25 maart in Edegem en op 27 maart in Heusden-Zolder.  14, 21 en 28 maart   De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek

  Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw heeft het genoegen u uit te nodigen op haar opleidingscursus: De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek.  31/03/2014   Praktijkgerichte studiedag over de atlassen van de onbevaarbare waterlopen

  De provincie Oost-Vlaanderen nodigt u van harte uit op een studiedag over de digitale atlassen van de onbevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen op maandag 31 maart in Gent.  14/03/2014   Handen uit de mouwen - Afwerking oppervlakken

  De nieuwste workshops in de BVA -reeks “Handen uit de Mouwen – Afwerking Oppervlakken: plamuren, plaatsen van glasvlies, aanbrengen van wandverf, lakverf, decoratieve afwerking …” vinden plaats op vrijdag 14 maart 2014.  12 maart, 9 april en 14 mei 2014   Infonamiddagen architectuur en vormgeving

  Kunsten en Erfgoed, het Vlaams Architectuurinstituut en Stad en Architectuur vzw (Leuven) organiseren in het voorjaar 2014 infonamiddagen voor de sector architectuur en vormgeving. Cecile Jacobs (secretaris beoordelingscommissie architectuur en vormgeving) en/of Stefan Siffer (projectleider Vlaams Architectuurinstituut) beantwoorden uw vragen over het Kunstendecreet, de mogelijkheden tot financiële steun, het samenstellen van een dossier, verblijfcentra in het buitenland / internationale werkplaatsen, contactpersonen en -adressen, internationale samenwerking, ...  12/02/2014   Postacademische opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’

  Vanaf 12 februari 2014 gaat voor de 8ste keer de postacademische opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’ van start, een opleiding georganiseerd door de Universiteit Gent (Instituut voor Permanente Vorming) in samenwerking met ie-net vzw.  07/02/2014   Course: NEW - BREEAM Accredited Professional Training

  BREEAM is the world's foremost environmental assessment method and rating system for buildings, with 200,000 buildings with certified BREEAM assessment ratings and over a million registered for assessment since it was first launched in 1990. BREEAM’s sustainability certification is rapidly increasing its influence on an international level. The first Benelux training starts in May 2012, hosted by Blue Planet Academy & Consulting in Brussels, Belgium.  06/02/2014    Workshop energie-efficiëntie van historische gebouwen

  3ENCULT is een project over energie-efficientie van historische gebouwen gefinancierd door het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie.  3,4,5 en 6/02/2014   Passive for Architects on Tour 2014

  Passive for Architects gaat op tournee, en doet op vier verschillende data telkens een andere provincie aan. Van 3 tot 6 februari richt de organisatie elke keer een namiddag in op locatie waarin het thema Renovatie & Passief Bouwen: ”Ik BEN een 2021 RENOVATIE” onder de loep genomen wordt.

  De vier namiddagen zullen bestaan uit een mix van een normatief en theoretisch kader, waarbij zowel praktijk cases als demonstraties en do-boxen aan bod komen waarin u zelf de praktijk aan den lijve kan ondervinden.  14/01/2014-20/11/2014   Van architect tot EPB-deskundige met de nieuwe software 3G

  EPB-verslaggeving is een specialiteit op zich. Toch raakt de energieprestatieregelgeving onvermijdelijk verweven met de architectenpraktijk. Een basiskennis van de EPB-regelgeving is een must voor elke architect. Maar wie streeft naar energetisch verantwoorde projecten, moet wat dieper in de materie duiken. Zo wordt geïntegreerd ontwerpen gemakkelijker en zijn pareltjes van energiezuinige projecten mogelijk. Tijdens deze cursus krijgen ontwerpers de knepen van de energieprestatieregelgeving aangeleerd via een combinatie van theorielessen en praktijkgerichte inoefening op de PC.  05/12/2013    Infosessie - afwerken van wanden: goede afspraken maken!

  De afwerkingsgraden en uitvoeringstoleranties voor lichte scheidingswanden en pleisterwerken in het algemeen komen veelvuldig ter sprake tijdens discussies bij de oplevering van bouwplaatsen. Sommige begrippen zoals het 'schilderklaar' aanleveren van wanden worden jammer genoeg nog steeds gebruikt terwijl er reeds sinds 2007 een duidelijke omschrijving van de afwerkingsgraden vastgelegd werd in de Technische Voorlichtingen van het WTCB. De Confederatie Bouw cluster Afwerking nodigt u daarom, in nauwe samenwerking met het WTCB, uit om dit onderwerp grondig toe te lichten en hoopt u te mogen verwelkomen op deze boeiende infosessie.  03/12/2013 en 12/12/2013    Cursus ‘Ventilatie voor de architect’ - Regels voor ontwerp en oplevering op de werf

  De noodzaak aan ventilatie in woongebouwen is ondertussen gekend. Om architecten te ondersteunen in de implementatie en oplevering van diverse types ventilatiesystemen organiseert Vitruvius Academy de cursus ‘Ventilatie voor de architect’ met lesgever Paul Van den Bossche van het WTCB  03/12/2013    BVA Studieavond rond digitale communicatie voor architecten

  Met de regelmaat van de klok horen we dat het (sociale) leven zich meer en meer via sociale mediakanalen afspeelt. Is dat een verschijnsel dat enkel jongeren aangaat of heeft het ook zin om beroepsmatig online “sociaal” te communiceren? In een lezing worden de sociale, technologische en praktische aspecten van sociale media belicht. Welk sociaal gedrag imiteren ze? Hoe werken ze juist? Zijn ze interessant in een architectenpraktijk? Een tablet, een computer, een digitale én een papieren agenda en hier en daar ook nog wat post-its die rondfladderen in het kantoor. De informatiestroom is gigantisch waardoor op lange termijn een organisatorische puinhoop onvermijdelijk lijkt. In een tweede lezing ontdekt u hoe de computer u hiertegen kan wapenen. Beide lezingen vinden plaats bij Delta Light te Wevelgem op dinsdag 3 december 2013 vanaf 18u.  28/11/2013   Studiedag 'Onderzoek Ruimte Vlaanderen'

  De afgelopen jaren heeft het departement Ruimte Vlaanderen onderzoeken uitgevoerd rond uitdagingen, vraagstukken en instrumenten voor het ruimtelijk beleid. Tijdens deze studiedag worden de resultaten voorgesteld.  18/11/2013 en 21/11/2013   Stoomcursus ‘Ruimtelijke ordening voor de architect’ - Wegwijs in de instrumenten en procedures

  Ruimtelijke Ordening omvat heel wat instrumenten en procedures die ook per beleidsniveau diverse vertakkingen kent. Met een doelgerichte opleiding zet Vitruvius Academy de voornaamste aandachtspunten voor de architect op een rijtje. Architecten kunnen deze eendaagse cursus volgen op 18 november in Gent of op 21 november in Mechelen.  12/11/2013 – 14/11/2013 – 19/11/2013 - 21/11/2013 – 25/11/2013    NAV-infosessie: Het hedendaagse hellend dak - van concept en detaillering tot luchtdichtheid en daglichtbeheersing

  Met de introductie van strengere normeringen en het stellen van hogere comforteisen is het hellend dak de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Recente bouwkundige technieken en innovatieve materialen geven vandaag een antwoord op deze nieuwe eisen. Dit binnen verschillende domeinen zoals isolatie, luchtdichtheid, natuurlijk daglicht, ventilatie en compactheid.  14/11/2013 – 28/11/2013 – 12/12/2013    BVA informatiesessies betreffende hernieuwbare energie

  De nieuwe EPB-eisen voor nieuwbouwprojecten waarvoor bouwaanvragen of meldingen worden ingediend na 1 januari 2014, betreffen hoofdzakelijk een lager E-peil (E60 voor woningen) en de verplichte toepassing van een minimum aandeel hernieuwbare energie. Dit laatste is een uitvoering van de Europese richtlijn 2009/28/EG.  25/10/13 - 4/11/13 - 5/11/13 - 20/11/13    Vervolmakingscursus ‘Meergezinswoningen: een case van concept tot uitvoering’

  Een meergezinswoning ontwerpen vergt een integrale aanpak. Om ontwerpers hierbij optimaal te ondersteunen organiseert Vitruvius Academy de vervolmakingscursus ‘Meergezinswoningen: een case van concept tot uitvoering’. Aan de hand van een case study overloopt de opleiding de belangrijke punten in het volledige proces. Deze tweedaagse opleiding gaat door in Gent en Leuven.  02/10/2013, 08/10/2013 en 17/10/2013   BVA organiseert startersavonden voor (ir-) architecten

  Na 5 jaar studie is het eindelijk zover. De langverwachte confrontatie met de realiteit van het bouwen kan van start gaan. Toch moeten er nog een paar hindernissen genomen worden. Het vinden van de geschikte stageplaats is er zeker één van. Een vlotte instap in het nieuwe sociale statuut en de keuze van de geschikte verzekering zijn er twee andere. Om hulp te bieden bij deze keuzes organiseert BVA infoavonden op drie locaties.  Oktober 2013 - Juni 2015   Postgraduaat Renovatietechnieken en Monumentenzorg

  In Howest (de Hogeschool West-Vlaanderen) start in oktober het tweejaarlijks Postgraduaat Renovatietechnieken en monumentenzorg. Het postgraduaat richt zich tot al wie professioneel te maken heeft met technische en esthetische beslissingen in de renovatie- en restauratiesector: (medewerkers van) architecten, interieurarchitecten, bouwkundig ingenieurs en aannemers…  1/10/2013-27/05/2014   Postgraduaat duurzaam innoveren in de bouw

  De Thomas More hogeschool te Geel (voorheen K.H.Kempen) organiseert voor de tweede maal het postgraduaat ‘Duurzaam Innoveren in de Bouw’. Zij richten zicht tot alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces en die zich willen specialiseren in duurzaam en innovatief bouwen.  September 2013- juni 2014   Postgraduaat Integraal Innovatief Duurzaam (ver) Bouwen

  In de nieuwe fusiehogeschool PXL zal voor de tweede keer het postgraduaat Integraal Innovatief Duurzaam (ver) Bouwen georganiseerd worden. Dit postgraduaat gaat van start eind september 2013 te Diepenbeek.  September 2013- februari 2014   Cursussen Architectuur

  Altijd al meer willen weten over architectuur? De geschiedenis van gebouwen en de ideeën van architecten? Dit najaar en deze winter organiseren Ar-Tur in samenwerking met Dinamo twee cursussen over architectuur. Vanaf september een reeks van acht lessen over architectuurgeschiedenis door Yves De Bont. En vanaf januari 2014 een cursus waarin met een kritische blik wordt gekeken naar meer hedendaagse architectuur door Bjorn Houttekier.  30/09/2013- 24/02/2014    Postacademische opleiding ‘Schadediagnose en herstelling van beton’

  De schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard bij betonconstructies, de schadediagnosetechnieken en –analyse, evenals de producten, systemen en technieken om beton te herstellen zullen op systematische wijze behandeld worden. Het doel van de opleiding is om specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken die actoren mee toelaten, uitgaande van kennis rond schadefenomenen en mogelijke hersteltechnieken, een probleem van herstelling van betonnen kunstwerken gefundeerd op te lossen.  September 2013- december 2013   Opleidingen duurzaam bouwen

  Om sterk te staan op de markt van morgen! De opleidingen zijn zo opgebouwd dat ze beantwoorden aan de specifieke noden van elke categorie van professionelen. Ze maken het mogelijk een concrete visie te ontwikkelen op duurzaam bouwen zoals dat in de toekomst voor iedereen zal gebeuren. Daarbij krijgt u een direct antwoord op uw praktische vragen rond de uitvoering, het ontwerp, het nemen van beslissingen, ...  17/09/2013   Handen uit de mouwen: plaatsen dakisolatie – luchtdichtheid – soundblock – voegen

  De nieuwste workshop in de BVA-reeks "Handen uit de Mouwen" vindt plaats op dinsdag 17 september 2013.  17/09/2013-30/06/2014   Post-graduaat bio-ecologisch bouwen

  VIBE vzw organiseert voor de 4de maal het postgraduaat 'Bio-Ecologisch Bouwen. Duurzaam bouwen volgens bio-ecologische principes'. Tijdens dit postgraduaat leren de deelnemers wat de principes van bio-ecologisch bouwen zijn, hoe je die principes kan toepassen in de bouwpraktijk. Je kom ook meer te weten over het gebouw en de inplanting van een gebouw in de omgeving. Dit en nog veel meer resulteert in de tweede helft van het jaar in een paper over een zelf te kiezen onderwerp.  10/09/2013   Infoavond woningtypetoets en andere richtlijnen bij beslissing over stedebouwkundige vergunningen in Gent

  De Gentse bevolking groeit en zal nog verder groeien. Toch verlaten veel (jonge) gezinnen met kinderen de stad. De selectieve stadvlucht keren is een prioritaire actie in het nieuwe bestuursakkoord van de Stad Gent. Een van de nieuwe instrumenten om dat te bereiken, is de ‘woningtypetoets’. De ‘woningtypetoets’ Gent vormt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en waar andere stedelijke woontypologieën mogelijk zijn.  03,05,11/09/2013   Infosessies over de stage voor pas afgestudeerde architecten

  Je hebt reeds een stage of bent nog op zoek? NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, organiseert voor de pas afgestudeerde architecten de Kick Off Days for Architects. Dit met de steun van de Orde van Architecten – Vlaamse raad. Tijdens deze avonden wordt via een dynamisch panelgesprek alle info meegegeven voor een goede stage en start als architect. Naast experten komen ook architecten zelf getuigen over hun start.  12/06/2013   Technische studienamiddag - Commerciële gebouwen

  Infosteel organiseert samen met de BLRW-CBLCC (Belgisch-Luxemburgse Raad voor Winkelcentra) een technische studienamiddag 'Commerciële gebouwen' rond winkelcentra, baanwinkels, shoppingcentra,...  05/06/2013-07/06/2013   Masterclass publieke ruimte langs het kanaal in Anderlecht

  ]pyblik[ biedt net zoals vorig jaar een reeks opleidingen aan onder de vorm van 3-daagse masterclasses die bestemd zijn voor ontwerpers en projectleiders actief binnen de Brusselse context. De tweede masterclass van 2013 gaat door van 5 tot en met 7 juni 2013 en bestudeert de publieke ruimte langs het kanaal in Anderlecht.  05/06/2013   HANDEN UIT DE MOUWEN : LUCHTDICHTE PLAATSING DAKELEMENTEN EN ISOLATIEPLATEN

  De nieuwste workshop in de BVA-reeks "Handen uit de Mouwen" vindt plaats op woensdag 5 juni 2013.  27/05/2013   Opleiding duurzame overheidsgebouwen - energieneutraal (ver)bouwen

  Vanaf 2019 moeten alle nieuwe overheidsgebouwen Bijna-Energie-Neutraal (of BEN) zijn. Een aantal overheden kiest nu al bewust voor een (bijna) energieneutrale aanpak bij nieuwbouw of renovatie. Deze opleiding speelt hierop in en richt zich tot iedereen die betrokken is bij het ontwerp of beheer van tertiaire gebouwen zoals gebouwenbeheerders, technische diensten, architecten maar ook bouwprofessionelen.  5 maart tot 17 april 2013   Bio-ecologisch bouwen: visie, bouwmethodes, materialen en aanpak voor de architect

  De bouwsector en bouwheren schenken steeds meer aandacht aan de milieu-impact van hun projecten. Om die aandacht naar de bouwpraktijk te vertalen is een andere benadering en uiteraard de juiste kennis van alternatieve materialen en technieken nodig.  5 maart tot 17 april 2013   Het epb-laboratorium: simuleren van E60 naar E40 tot E20’

  Casestudies van een vrijstaande woning, een rijwoning en een appartementsgebouw  29/03/2013,19/04/2013 en 26/04/2013   De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek

  Tijdens drie cursusdagen maakt U in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek.  28/03/2013   Biosynthetische bouwmaterialen in een biobased economie

  Bio-ecologische materialen zijn van oudsher bouwmaterialen uit minerale of land- en bosbouwgrondstoffen. Die ‘biobased’ bouwmaterialen kenden een vrij eenvoudig productieproces en weinig of geen toevoegstoffen...  07/02/2013   EPC- Vernieuwd protocol voor vastgoedmakelaars en energiedeskundigen

  Begin 2013 wijzigt het inspectieprotocol EPC voor residentiële gebouwen.  vanaf 06/02/2013   Energietechniek in gebouwen

  Vanaf 6 februari 2013 gaat voor de 7e keer de postacademische opleiding ‘Energietechniek in gebouwen’ van start, een opleiding georganiseerd door de Universiteit Gent (Instituut voor Permanente Vorming) in samenwerking met ie-net vzw.  01/02/2013 - 31/05/2013   Opleidingen Duurzaam Bouwen

  Om sterk te staan op de markt van morgen  01/03/2013 - 31/10/2013   Opleidingen Belgisch Instituut van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatoren 2013

  Opleidingen 2013  26/11/2012 - 06/12/2012   Infosessies ‘Invisible’: Hoe nieuwe materialen en systemen integreren
    zonder afbreuk te doen aan de architectuur?

  De introductie van nieuwe normen en eisen zijn vaak geen cadeau voor de ontwerper. Anderzijds vormen ze een uitdaging om hier creatief mee om te gaan. Hoe integreert u de laatste technieken zonder afbreuk te doen aan uw architectuur? Of hoe kan u...  28/11/2012   Openbaar domein

  Het openbaar domein valt onder een bijzonder juridisch regime waardoor in de dagdagelijkse praktijk vaak allerhande juridische problemen rijzen: kan men deze goederen valoriseren, zo ja middels welke rechtstechnieken, kunnen zomaar goederen van het...  24/01/2013   Kortlopende opleiding: Specialisatie woonkwaliteit

  24 januari 2013 start de Provinciale hogeschool Limburg (PHL) met een nieuwe kortlopende opleiding, ‘specialisatie woonkwaliteit’, in samenwerking met het Toegankelijkheidsbureau. De kortlopende opleiding ‘specialisatie woonkwaliteit’ wil het...  Untitled Document