Untitled Document Untitled Document

Home > Nieuws > Architecten > Infosessies Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw

Untitled Document
 •   

  Infosessies Nieuwe normen en richtlijnen sociale woningbouw • 18 september en 3, 19, 23 en 26 oktober
  De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) ondersteunt sociale woonactoren om kwalitatieve sociale woningen te bouwen en te renoveren. De VMSW vernieuwde nu haar normen en richtlijnen voor sociale woningbouw. In september en oktober vinden informatiesessies plaats.


  De belangrijkste vernieuwingen focussen op energiezuinigheid en kleiner bouwen. Ook krijgt u meer ruimte voor eigen keuzes en creativiteit. De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2018.

  Duurzaamheid en energiezuinigheid stimuleren

  De VMSW voorziet meer financiële ondersteuning voor energiezuinig bouwen of renoveren. De VMSW stimuleert nu niet alleen het gebruik van zonneboilers, maar ook dat van PV-panelen en warmtepompen. Ook BEN-woningen realiseren, compact bouwen en duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld autodelen) moedigt de VMSW meer aan.

  Maatschappelijke evolutie = kleiner bouwen

  Er is nog altijd een grote nood aan extra sociale woningen. Ook is er een duidelijke maatschappelijke evolutie om kleiner te bouwen. Om meer sociale woningen te kunnen realiseren op één grond, is daarom de maximale woonoppervlakte verkleind. Dit is tegenwoordig mogelijk omdat het comfortniveau per m² erop vooruit gaat.

  Blijvende aandacht voor aangepast bouwen

  Aangepaste woningen zijn woningen voor mensen die door een bepaalde beperking niet in een basiswoning terechtkunnen, maar met hulp wel zelfstandig kunnen wonen. De vernieuwde ontwerprichtlijnen formuleren standaarden voor het bouwkundig gedeelte van deze woningen.

  Keuzevrijheid en creativiteit

  De ontwerpleidraad met de specifieke bouwtechnische en conceptuele richtlijnen is minder strikt dan vroeger en bevat minder regels. De bemeubelbaarheid van een woning staat centraal, maar daarnaast heeft u meer vrijheid. Zo is er bijvoorbeeld nu alleen een minimumoppervlakte per lokaal en niet meer voor de hele woning.

  De nieuwe ontwerpleidraad is bovendien een dynamisch document. De VMSW zal het meer actualiseren om up-to-date te blijven met nieuwe bouwtrends.

  Nieuw Procedurebesluit

  De vernieuwde normen en richtlijnen voor sociale woningbouw gaan samen met het nieuwe Procedurebesluit, dat de Vlaamse Regering op voordracht van minister Homans goedkeurde. Dat besluit regelt de planning, de programmatie en de realisatie van sociale woonprojecten.

  Welkom op de informatiesessies

  Wilt u meer weten over deze vernieuwingen? Dan bent u van harte welkom op de regionale informatiesessies. U kunt kiezen uit de volgende momenten, telkens van 9.30 tot 12.30 uur:

  • maandag 18 september in Gent (Provincie Oost-Vlaanderen, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent)
  • dinsdag 3 oktober in Hasselt (VAC Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt)
  • donderdag 19 oktober in Antwerpen (VVH, Evert Larockstraat 6 bus 1, 2020 Antwerpen)
  • maandag 23 oktober in Brussel (de VMSW, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel)
  • donderdag 26 oktober in Brugge (Hof Van Watervliet, Oude Burg 27 8000 Brugge)

  De VMSW voorziet ’s middags een broodjeslunch.

  Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Meer informatie leest u op de website van de VMSW.

  Meer informatie?

  De nieuwe normen en richtlijnen vindt u op de website van de VMSW. Het hele kader van normen en richtlijnen bestaat uit: de dossiersamenstelling, de simulatietabel, het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw, de ontwerpleidraad sociale woningbouw en de ontwerpleidraad infrastructuuraanleg. Alleen de dossiersamenstelling, simulatietabel en de ontwerpleidraad sociale woningbouw zijn nu vernieuwd.

  Bron: VMSW

  Untitled Document