Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Het Omgevingsloket: hoe dien ik vlot een digitale bouwaanvraag in?

Untitled Document
  

HET OMGEVINGSLOKET: HOE DIEN IK EEN DIGITALE BOUWAANVRAAG IN?


[ Datum: 19 januari 2015 ]


Sinds 1 september 2014 is het mogelijk een bouwaanvraag digitaal in te dienen via het Omgevingsloket. Brasschaat, Maasmechelen en Wetteren beten de spits af. Intussen volgden ook Balen, Mechelen, Hoeselt, Staden en Dendermonde en zijn er heel wat andere gemeenten bezig met de voorbereidingen.

Op termijn worden de bouwaanvragen samen met milieuvergunningsaanvragen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Daarbij zal dezelfde aanpak gevolgd worden. Vandaar alvast de naam Omgevingsloket. Het digitaal samenstellen van een aanvraagdossier vergt een andere aanpak dan de analoge formulieren. Dat laat toe de nodige informatie op een andere manier te benaderen en heeft haar eigen eisen naar consistentie en normen. De focus van deze infosessie, georganiseerd door Ruimte Vlaanderen, ligt op de dossiersamenstelling, met bijzondere aandacht voor digitale (bouw)plannen en de daarvoor geldende normen. Ook de functionaliteiten van het Omgevingsloket komen aan bod.

PROGRAMMA

 • 13u30: Verwelkoming
 • 14u00: Digitale bouwaanvraag en het Omgevingsloket
  Algemene uiteenzetting waarbij onder andere het doel, het juridisch kader en de planning aan bod komen.
 • 14u20: Te hanteren normen bij een digitale aanvraag
  In dit deel worden de normenboeken en scenario's toegelicht. Een normenboek bevat technische richtlijnen zoals wat er op welk type plan dient te staan en in welk formaat het dient opgeladen te worden.
 • 14u45: Demo loket
  Het volledige loket van de aanvrager wordt stap voor stap doorlopen, zoals ook een architect het zal doen wanneer hij/zij een nieuw dossier aanmaakt. Er wordt ook getoond hoe men de status van reeds aangemaakte of ingediende dossiers kan opvolgen.
 • 15u45: Vragenronde met aansluitend een drankje in de foyer

PRAKTISCH

Datum en locatie
Maandag 19 januari 2015 om 14u in de Concertstudio

Muziekcentrum Track
Conservatoriumplein 1
8500 Kortrijk
Gastsprekers
Dhr. Paul Van Lindt – Projectleider
Dhr. Dirk Pollier – Informaticus
Dhr. Ronny Van Echelpoel - Adviseur

Genodigden
Deze infosessie is gratis en exclusief voor architecten, ingenieur-architecten en hun medewerkers. Deze infosessie is vergelijkbaar met de vorige in Hasselt.

INSCHRIJVEN

Voor de infosessie in Kortrijk kan je deelnemen door het inschrijvingsformulier in te vullen vóór woensdag 14 januari 2015.

VOLGENDE INFOSESSIES

In het voorjaar van 2015 zal er in elke provincie nog een infosessie volgen, zodat je voldoende kansen krijgt om je te informeren over het Omgevingsloket. Rond 15 januari zal je hierover een mail ontvangen met de data en locaties zodat je je tijdig kan inschrijven.

Untitled Document