Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Postacademische opleiding ‘Expertisetechnieken’

Untitled Document
  

POSTACADEMISCHE OPLEIDING 'EXPERTISETECHNIEKEN'

[Datum: vanaf 4 november 2014 ]


Een deskundige kent zijn vak, zoveel is duidelijk! Maar tussenkomen in een geschil vergt bijkomende vaardigheden wil men uiteindelijk komen tot een deskundigenverslag dat beantwoordt aan de verwachtingen van de opdrachtgevers. Een passende methodologie hiertoe is hem immers gedurende zijn technische opleiding nooit aangeboden. Het is deze leemte die het IVPV wenst in te vullen door middel van een programma dat alle stappen van het deskundigenonderzoek op een praktische, maar daarom niet minder gefundeerde manier behandelt. De "gerechtsdeskundige" van morgen zal zijn wettelijk vereiste erkenning moeten verdienen. Zij die een bijkomende opleiding op academisch niveau gevolgd hebben, zullen ongetwijfeld in een betere positie staan. In dat verband betekent het Getuigschrift van postacademische opleiding van de Universiteit Gent, dat in het kader van deze opleiding kan worden bekomen, een onmiskenbare en onmisbare meerwaarde.


Doelpubliek

Technici en accountants
De doelgroep van deze opleiding omvat de talrijke aannemers, accountants, architecten, landbouwkundigen, bouwkundigen, ingenieurs, landmeters, verzekeringsexperts, ..., die in het kader van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures als deskundige worden aangesteld of wensen te worden aangesteld door hoven, rechtbanken of verzekeringsmaatschappijen.

Juristen en rechters
Het niet vakgebonden karakter van de opleiding maakt deze lessenreeks (waarbij opleidingspunten te verwerven zijn) ook zeer geschikt voor advocaten en rechters. Zij moeten vaak de waarde van een deskundigenonderzoek inschatten zonder zich te verdiepen in de vaktechnische aspecten. De methodologische benadering van deze opleiding is daartoe zeer aangewezen. Dit is des te meer zo, gezien de lessen gezamenlijk met de deskundigen worden gevolgd, waardoor een persoonlijk contact voor de hand ligt en verrijkend kan werken.

Lessenreeks

Deze opleiding bestaat uit 8 modules:

Module 1: Het juridische en deontologisch kader
Module 2: psychologie voor de deskundige
Module 3: Meten en vaststellen
Module 4: Verwerven van bijkomende informatie
Module 5: Verwerken van gegevens
Module 6: Schadeberekening
Module 7: Schriftelijke rapportering
Module 8: Forensisch onderzoek

Meer informatie over dit lessenpakket vindt u hier.

Praktisch

De lessen vinden plaats van 18u tot 21u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.
De lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, Instituut voor Permanente Vorming, IVPV leszaal, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

Prijs

De deelnemingsprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening.
Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.
Meer informatie over de prijzen vindt u hier.

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier.

Untitled Document