Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Praktijkdagen watertoets

Untitled Document
  

PRAKTIJKDAGEN WATERTOETS


[ Datum: 12/03/2015 + 17/03/2015 + 26/03/2015 + 23/04/2015 ]


We kunnen er niet meer omheen, de klimaatverandering is een feit en heeft een invloed op ons watersysteem: zeespiegelstijgingen, frequentere en grotere overstromingen maar ook nijpendere watertekorten en droogtes.
Toch blijven we grote oppervlakken verharden en bouwen in overstromingsgebied. We benutten elke vierkante meter, ook langs de oevers van waterlopen.
Die ingrepen kunnen echter zeer nadelig zijn voor het watersysteem en de negatieve gevolgen van de klimaatverandering nog versterken.
Er is heel wat wetgeving voorhanden om de effecten op het watersysteem te beperken. Denken we maar aan de watertoets uit het decreet integraal waterbeleid, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, de code van goede praktijk voor rioleringsontwerp, de wet op de onbevaarbare waterlopen, enz.

Maar hoe kunnen we als vergunningverlener, adviesinstantie of ontwerper praktisch omgaan met die regelgeving?
Wat zijn technisch goede oplossingen die ook rekening houden met gebiedsspecifieke kenmerken?
Om hier duidelijkheid in te brengen heeft de Provincie Oost-Vlaanderen recent een beleidskader uitgewerkt, de basis om wateradviezen te formuleren.
Dit beleidskader willen wij graag aan u voorstellen.

Programma
U maakt in de voormiddag kennis met het provinciaal beleidskader en ziet hoe die een aanvulling vormt op de bestaande regelgeving.
De focus ligt daarbij op de beperking van de impact van grote verharde oppervlakken en dakoppervlakken, het behoeden van initiatiefnemers voor waterschade en het vrijwaren van de nodige ruimte voor water.

In de namiddag gaan we in kleinere groepen aan de slag met praktijkvoorbeelden en rekenoefeningen.
Wij bieden u een praktische leidraad aan om technische oplossingen te beoordelen of voor te stellen met als doel het effect op een project én op het watersysteem te minimaliseren.
U krijgt ook ruim de tijd om vragen te stellen of verduidelijking te vragen. Marie-Paule De Poorter en Bruno Samain, beiden ingenieur op de dienst Integraal Waterbeleid van ons bestuur, leiden u doorheen het programma.

Het is aangewezen dat u enige voorkennis heeft over de regelgeving i.v.m. de watertoets en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
Het volledige programma kan u hier bekijken.

Data en locaties
U kan op 4 verschillende locaties in Oost-Vlaanderen aan een praktijkdag Watertoets deelnemen.

Donderdag 12 maart 2015
PAC Provinciehuis, Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
bereikbaarheid en parkeermogelijkheid

Dinsdag 17 maart 2015
De Graanmaat, Grote Markt 24, 9100 Sint-Niklaas
bereikbaarheid en parkeermogelijkheid

Donderdag 26 maart 2015
Het Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde
bereikbaarheid en parkeermogelijkheid

Donderdag 23 april 2015
CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst
bereikbaarheid en parkeermogelijkheid

Inschrijven De praktijkdagen zijn vooral bedoeld voor gemeentelijke ambtenaren (technisch, milieu, stedenbouwkundigen), polders en wateringen, studiebureaus, projectontwikkelaars, architecten en landmeters.

Deelnemen kost 50 euro.
Oost-Vlaamse gemeenten die een Milieucontract afsloten met de Provincie betalen 50% van het inschrijfbedrag.
Dit bedrag wordt rechtstreeks verrekend via de trekkingsrechten die de gemeente aankocht.

Vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht en kan tot 2 maart voor Gent, Sint-Niklaas en Oudenaarde en tot 10 april voor Aalst.
Wees er snel bij, de plaatsen per locatie zijn beperkt.
Deze informatie vindt u ook terug op www.oost-vlaanderen.be/water en www.dewaterkant.org.

Untitled Document