Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Stads- en gebiedsontwikkeling

Untitled Document
  

STADS- EN GEBIEDSONTWIKKELING


[ Datum: november 2014- februari 2015 ]


KULEUVEN organiseert in november de opleiding Stads- en gebiedsontwikkeling in Vlaanderen zal in de toekomst steeds vaker plaatsvinden in bestaand bebouwd gebied. Steeds meer spelers raken betrokken bij dit proces, waardoor het nog complexer wordt. De rollen van de verschillende actoren wijzigen of wisselen, eigendommen versnipperen en financieringsmodellen veranderen. Werken aan een kwalitatief en duurzaam beheer van de beschikbare ruimte is een uitdaging voor alle betrokken partijen. Een goed evenwicht vinden tussen mens en omgeving, natuur en ecologie, wonen, werken, recreatie en landbouw is dus essentieel.

Programma

Een ervaren vastgoedprofessional begeleidt de opleiding en de afsluitende vraagstelling:
Guy Vloebergh, ruimtelijk planner OMGEVING cvba, prof. UAntwerpen, masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sessie 1: Introductie: wat begrijpen we onder stads-en gebiedsontwikkeling?

Gent, donderdag 20.11.2014

 • Wat is gebiedsontwikkeling? Wat is de rol van de verschillende actoren?
  Guy Vloebergh, ruimtelijk planner OMGEVING cvba, prof. UAntwerpen, masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Visie op stads-en gebiedsontwikkeling vanuit standpunt van de architect/ontwerper. Kwalitatieve conceptvorming op basis van het DNA van de plek.
  Prof. ir. Arch. Leo Van Broeck, KU Leuven, zaakvoerder BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS
 • Ruimtelijke en maatschappelijke winsten boeken,een gedeelde ambitie voor private en publieke sectoren
  Stefan Devoldere, Adjunct Vlaams Bouwmeester
 • Wat is de drijfveer van projectontwikkelaars om mee te stappen in complexe stadsprojecten?
  Lode Waes, ceo Vanhaerents nv

Sessie 2: Complexe stadsprojecten: processen, instrumenten en procedures

Gent, dinsdag 02.12.2014

 • Instrumentarium voor uitvoering van stadsprojecten
  Philippe Van Wesenbeeck, directeur-manager Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent
 • Draaiboek complexe stadsprocessen
  Linda Boudry, directeur Kenniscentrum Vlaamse Steden

Sessie 3: Regie en procesmanagement bij stads- en gebiedsontwikkeling

Gent, dinsdag 16.12.2015

 • Resultaatgericht omgaan met verschillende actoren en processen. Hoe omgaan met bewonersconflicten bij stads- en gebiedsontwikkeling: van NIMBY (not in my backyard) naar PIMBY (please in my backyard)
  Dr. ir. arch. Tom Coppens, docent associatie Artesis - UAntwerpen
 • Procesregie in de praktijk: rol en belang van een gebiedsregisseur aan de hand van enkele voorbeelden
  Iris Van den Abbeel, programmaregisseur Stedelijke Vernieuwing, Stad Gent

Sessie 4: Financiële aspecten en PPS. Brownfieldontwikkeling

Gent, dinsdag 13.01.2015

 • Financiële modellen van stads- en gebiedsontwikkeling (structuur, randvoorwaarden, risico en rendement)en PPS constructies
  Philip Borremans, business manager Vastgoed ParticipatieMaatschappijVlaanderen
 • Duurzame project- en brownfieldontwikkeling: van stadskankers naar duurzame wijken
  Nicolas Bearelle, managing director Re-Vive nv

Sessie 5: Juridische aspecten, kwaliteitszorg en projectmanagement. Beheer en realisatie van complexe stadsprojecten

Gent, dinsdag 27.01.2015

 • Stads- en gebiedsontwikkeling: van kwaliteitszorg naar effectieve ontwikkeling. Juridische tips &tricks
  Wim Rasschaert, advocaat, Rasschaert Advocaten – Alinea
 • Update sociale last Grond- en Pandendecreet. Publieke lasten bij grote stadsontwikkelingsprojecten
  Mieke Dupont, procesmanager Van Roey Vastgoed nv
 • Kwaliteitszorg en projectmanagement
  Filip Vanhaverbeke, algemeen directeur Intercommunale Leiedal

Sessie 6: Studiebezoek project Vaartkom Leuven

Leuven, dinsdag 3.02.2014

 • Voorstelling project en rondleiding
  Marc Bauwens, directeur AG Stadsontwikkelingsbedrijf Leuven
  Veronique Henderix, coördinator projecten AG Stadsontwikkelingsbedrijf Leuven

Praktisch

Data en plaats
Donderdag 20 november 2014
Dinsdag 2 en 16 december 2014
Dinsdag 13 en 27 januari 2015
Telkens van 15.00 tot 19.30 uur
Studiebezoek dinsdag 3 februari 2015, van 14.00 tot 18.30u
Gent: Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
Leuven: De Hoorn, zaal Skybox, Leuven
Inschrijven: online voor 17 november 2014

Prijs:
935 euro alumni en studenten van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde betalen 845 euro
Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via de KMO portefeuille.

Attest van deelname
U krijgt nadien een attest van deelname.
Deze opleiding kan door RICS leden en kandidaat-leden worden ingebracht als onderdeel van hun Professional Development.

Inschrijven
Inschrijven kan online via het inschrijvingsformulier .

Meer inforamtie vindt u hier.

Untitled Document