Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Opleidingen > Trefdag Verplichte verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid

Untitled Document
 •   

  Trefdag Verplichte verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid • 10 oktober - Zwijnaarde
  Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector met betrekking tot de woningbouw dienen zich vanaf 1 juli 2018 verplicht te verzekeren voor hun 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid. De eerder bestaande verzekeringsplicht voor de architect komt te vervallen. Bedoeling van de wetgever was inderdaad de discriminatie tussen architect (verplichte aansprakelijkheidsverzekering) en aannemer (geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering) weg te werken én de bouwheer beter te beschermen tegen een insolvabele aannemer.  Deze nieuwe regeling is complex, wijkt af van het gemene recht en kent tal van nieuwe wettelijke begrippen. Nieuwe verantwoordelijkheden worden in het leven geroepen, ook in hoofde van architect en notaris. De toepassing in de praktijk doet vele vragen rijzen:

  - Welke aannemers dienen zich te verzekeren? Dienen stukadoors, aannemers van raamwerken, etc. zich ook te verzekeren? Wat met onderaannemers? En de bouwpromotor?
  - Wat verstaat men onder soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw die de soliditeit of stabiliteit van de woning in het gevaar brengt?
  - Welke verzekeringspremies zullen het daglicht zien?
  - Wat is er wettelijk van dekking uitgesloten?
  - Wat met online afsluiting van de polis? Wie doet er wat op de markt?
  - Zal er vanuit de verzekeraars controle op de werken gebeuren? Zo ja, hoe?
  - Welke polissen zullen in de praktijk gesloten worden? Jaarpolissen of projectpolissen? Individuele of globale polissen?
  - Quid bij samenloop van verzekeringen op de werf?
  - Hoe verhoudt deze verplichte verzekering zich tot de A.B.R. - polis en BA - polis?
  - Hoe gaan de kredietinstellingen, de architect en de notaris de extra controleverantwoordelijkheid die de wet hen toebedeelt invullen?
  - Wat houdt het nieuwe verzekeringsattest juist in? Wat zijn de gevolgen ervan?


  Deze en andere vragen zullen beantwoord worden op deze trefdag, die bovendien de ideale gelegenheid zal bieden om te netwerken met de verschillende spelers op de markt.

  MEER INFO EN INSCHRIJVEN

  Untitled Document