Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > SeminariesConfocus seminaries lente 2016

Untitled Document
  

Confocus seminaries lente 2016maart - juni 2016


De seminaries, georganiseerd door Confocus, werpen elk op hun beurt een licht op de overheidsopdrachtenreglementering, het stedenbouwkundig vergunnings-en handhavingsbeleid en de opportuniteiten qua bedrijventerreinen. Elk van deze seminaries komt in aanmerking voor permante vorming.


Aanbestedingen voor architecten en studiebureaus: hoe de nieuwe wetgeving omzetten in de praktijk?

Onder meer volgende topics worden behandeld: Algemeen overzicht van het wettelijke kader en recente ontwikkelingen in de overheidsopdrachtenreglementering. Hoe stelt de overheid een bestek op en waar moet u als architect en studiebureau rekening mee houden? De onderhandelingsprocedure: wanneer is deze uitzonderingsprocedure wel en niet toegelaten voor u als architect en/of studiebureau?

• donderdag 12 mei 2016 in Gent (1 avond)
• donderdag 16 juni 2016 in Hasselt (1 avond)


Bouwrecht: codex bouwrecht en aannemingen: bouwtechnische begrippen toegelicht

• donderdag 21 april 2016 in Gent (1 namiddag)
• dinsdag 24 mei 2016 in Hasselt (1 namiddag)


Van POST- naar PREkadastratie …

Dit seminarie beoogt duidelijkheid te scheppen in de regelgeving voor landmeters-experten, notarissen, architecten en vastgoedmakelaars die de PreCadbesluiten in de praktijk moeten toepassen.

• dinsdag 26 april 2016 in Hasselt (1 namiddag)
• donderdag 26 mei 2016 in Gent (1 avond)


Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis

• donderdag 23 juni 2016 in Gent (1 namiddag)

Meer info over deze seminaries & inschrijven.

Untitled Document