Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Seminaries > Congres en forum publieke ruimte

Untitled Document
  

CONGRES EN FORUM PUBLIEKE RUIMTE[ Datum: 03 maart 2015 ]


Water wordt een steeds belangrijkere factor bij het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte. Volgens recente prognoses zal ook Vlaanderen de komende decennia in toenemende mate worden geconfronteerd met zowel wateroverlast als verdroging. Een doordachte inrichting van publieke ruimten creëert kansen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Anderzijds biedt water heel wat mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van publieke ruimten te verhogen. Dat vraagt doordachte beleidskeuzes. Door vandaag het belang van water te erkennen en hierin te investeren creëren we dynamische en veerkrachtige leefruimten voor morgen. Daarom stelt Steunpunt Straten de tweede editie van het Congres Publieke Ruimte helemaal in het teken van ”ruimte voor water”.

Aquafin, de Vlaamse overheid, de Vlaamse Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal, de stad Mechelen en Febestral zijn als partners betrokken bij de organisatie van het Congres Publieke Ruimte. Met hun aanwezigheid zetten deze partners het belang van water in de publieke ruimte mee op de agenda. Water is immers een bepalende factor voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van lokaal tot bovenlokaal niveau. De congrespartners zetten zich mee in om het hoofd te bieden aan deze dringende, maar boeiende uitdaging.

De relatie tussen water en publieke ruimte wordt tijdens het congres op 3 maart 2015 in Mechelen vanuit diverse perspectieven belicht: stadsontwikkeling, water en groen, robuuste valleien, waterberging en –afvoer, water en bedrijventerreinen. Verder staan boeiende stadsexcursies langs de Mechelse vlieten op het menu. Toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland staan garant voor een gevarieerd en boeiend congresprogramma .

Steunpunt Straten en de congrespartners nodigen u van harte uit op Congres Publieke Ruimte 2015. Wie niet aan het volledige congresprogramma kan deelnemen, maar graag even wil netwerken en inspiratie opdoen, kan terecht op het FORUM Publieke Ruimte . Op het Forum Publieke Ruimte stellen ondernemingen en organisaties hun producten en diensten voor. Het Forum focust zich enerzijds op een aanbod binnen het congresthema water en anderzijds innovaties op vlak van publieke ruimte. Een beperkt aantal exposanten geven doorlopend toelichting op open en toegankelijke stands. Ook staan er doorlopend posterpresentaties op het programma. Bovendien ontvangt elke bezoeker een gratis exemplaar van het praktijkboek Publieke Ruimte , dat uitsluitend hier verkrijgbaar is.

Schrijf u snel in op www.congrespubliekeruimte.be want het aantal plaatsen voor het congres is beperkt. Het Forum is doorlopend vrij toegankelijk, mits inschrijving vooraf.

Untitled Document