Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Seminaries > Duurzaam bouwen “Platte daken”

Untitled Document
  

DUURZAAM BOUWEN “PLATTE DAKEN”[ Datum: 27/03/2015 ]


Hoe zo veel mogelijk halen uit uw plat dak in een stedelijke omgeving ?
Deze ruimte zo goed mogelijk benutten : strategische keuzes en praktijkvoorbeelden.

Al te vaak vergeten bouwheren platte daken en het gebruik ervan op te nemen als post in het lastenboek. Nochtans kan die extra ruimte een belangrijke rol spelen tijdens de gebruiksduur van het gebouw en voor de gebruikers, zowel vanuit energetisch als sociaal oogpunt.
Is het in een zeer dichte stadszone mogelijk om het dak om te vormen tot een rendabele en bruikbare oppervlakte ?
Welke functies komen vooral in aanmerking bij het uittekenen van het plat dak? Gelden die ook bij dakrenovatie?
Kan een groendak zomaar op om het even welk plat dak? Waar moet men op letten voor, tijdens en na de installatie?
Welke zonthermische en fotovoltaïsche technologie bestaat er vandaag? Hoe optimaal gebruikmaken van de beschikbare vierkante meters dakoppervlakte?
Hoe kunnen daken eveneens een rol spelen in een adequaat regenwaterbeheer?
Deze en andere vragen beantwoorden we graag tijdens het seminarie van 27 maart. Twee begeleide bezoeken geven verder toelichting bij de theorie.


Het seminarie wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel in het kader van de Seminaries Duurzaam Bouwen en richt zich tot een publiek dat graag haar platte daken zou valoriseren, zoals syndici, beheerders van een vastgoedportefeuille, architecten, studiebureaus, publieke of private bouwheren.
Deelnamekosten : 40 euro's.
Dit seminarie wordt gelijkgesteld met 6 vormingsuren voor vastgoedmakelaars en syndici.
Overloop het programma
Inschrijvingen : http://www.icedd.be/inscription/Frm_detail.cfm?afoNum=777

Informatie over de opleidingen Duurzaam Bouwen :
http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo

Untitled Document