Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Seminaries

Untitled Document
 •   

  SEMINARIES

 • maart - juni 2016   Confocus seminaries lente 2016

  De seminaries, georganiseerd door Confocus, werpen elk op hun beurt een licht op de overheidsopdrachtenreglementering, het stedenbouwkundig vergunnings-en handhavingsbeleid en de opportuniteiten qua bedrijventerreinen. Elk van deze seminaries komt in aanmerking voor permante vorming.  21 april 2016   Studiedag 10 jaar EPB: impact op het bouwen in Vlaanderen en blik op de toekomst

  Deze studiedag staat stil bij de impact van de Vlaamse energieprestatieregelgeving op de bouwpraktijk en de bouwmarkt. Na een schets van de Vlaamse, Belgische en Europese historiek van de energiewetgevingen zoomen het VEA, de ontwerpers, de opdrachtgevers en de uitvoerders in op hun bevindingen na 10 jaar EPB. Collega’s uit Nederland en Frankrijk stellen hun ervaringen voor en ook de Vlaamse toekomstvisie voor de komende jaren komt aan bod.  18 februari 2016   Partnerforum BRV – de inschrijving is geopend

  Het departement Ruimte Vlaanderen nodigt u van harte uit op een partnerforum in het kader van de voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het forum vindt plaats op donderdag 18 februari 2016 in het International Convention Centre (ICC) in Gent.  20/11/2015   Duurzaam Bouwen. De EPB in 2015 : hoe toepassen?

  De essentie van de opleiding georganiseerd door Leefmilieu Brussel op 20 november 2015 van 8u30 tot 13u00 te Brussel. Dit seminarie in het kader van de Seminaries Duurzaam Bouwen richt zich tot architecten, EPB adviseurs, studiebureaus, publieke en particuliere opdrachtgevers.  20/10/2015   Studievoormiddag "De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen"

  Met beperkte publieke middelen en een dalend aanbod aan erediensten, moeten we als gemeenschap nadenken over de toekomst van de parochiekerken en bekijken welk gebruik, medegebruik of welke bestemmingen we er willen aan geven. Op deze studiedag in hartje Brussel worden nieuwe inzichten hieromtrent samengebracht en wordt een nieuwe website gelanceerd die 250 goeie voorbeelden verzamelt.  27/10/2015 - 30/10/2015   IAKS Congress 2015

  The programme for the IAKS Congress taking place from 27 to 30 October in Cologne has been unveiled. Throw a first glance at the ten sessions with more than 30 expert presentations.

  The 24th International IAKS Congress at FSB 2015 will be held under the personal umbrellaship of Dr. Thomas Bach, IOC President, Sir Philip Craven, IPC President and Dr. Thomas de Maizière, German Minister of the Interior and Sport.


  24/09/2015   Congres Stedenbouw en Ruimtelijke ordening

  Voor het derde jaar op rij organiseert EBP dit actualiteitscongres voor professionelen die op de hoogte willen blijven van het reilen & zeilen uit de sector, meer bepaald rond het beleid, projecten, methodes, regelgeving &gevolgen op administratieve procedures, rechtspraak,... uit de drie gewesten.  17/09/2015   Congres Actualiteiten Overheidsopdrachten voor werken

  Bereid u voor op de wijzigingen die eraan komen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de EU-Richtlijnen. Tips en aandachtspunten voor opdrachten nu, en in de toekomst.  24/06/2015 - 27/06/2015   World Urbanisms Seminar

  Ook dit jaar organiseert het Departement Architectuur van de KU Leuven het World Urbanisms Seminar van woensdag 24 juni tot en met zaterdag 27 juni.  26/03/2015 + 23/04/2015 + 03/06/2015   Aanbestedingen voor architecten en studiebureaus: hoe de nieuwe wetgeving omzetten in de praktijk?

  Verschillende topics komen aanbod:
  - een algemeen overzicht van het wettelijke kader en de recente ontwikkelingen in de overheidsopdrachtenreglementering
  - hoe stelt de overheid een bestek op en waar moet u als architect en studiebureau rekening mee houden?
  - de onderhandelingsprocedure
  - soorten opdrachten.  27/03/2015   Duurzaam bouwen “Platte daken”

  Hoe zo veel mogelijk halen uit uw plat dak in een stedelijke omgeving ?
  Deze ruimte zo goed mogelijk benutten : strategische keuzes en praktijkvoorbeelden.  26/03/2015   Groen in de stad, ook mijn verantwoordelijkheid?

  VIBE en muurtuin.be nodigen u op donderdag uit in het EcoHuis Antwerpen voor een Eco*Bouwforum dat inzichten zal bieden in de mogelijkheden van het vergroenen van de stad en de omgeving.  26/03/2015   Promotiedag duurzame verlichting

  Op donderdag 26 maart 2015 organiseren Groen Licht Vlaanderen en Energik vzw - samen met hun leden - de 9de editie van de Promotiedag Duurzame Verlichting.
  Dit jaar sluit het evenement aan bij het ‘International Year of Light 2015’ onder de titel ‘Sustainable Lighting in Flanders 2015’ http://www.light2015.org/Home/Event-Programme/2015/Conference/Belgium---Sustainable-Lighting-in-Flanders-2015.html
  Als locatie werd geopteerd voor Sportoase te Leuven (Philipssite).  03/03/2015   Congres en forum publieke ruimte

  Water wordt een steeds belangrijkere factor bij het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte. Volgens recente prognoses zal ook Vlaanderen de komende decennia in toenemende mate worden geconfronteerd met zowel wateroverlast als verdroging. Een doordachte inrichting van publieke ruimten creëert kansen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Anderzijds biedt water heel wat mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van publieke ruimten te verhogen. Dat vraagt doordachte beleidskeuzes. Door vandaag het belang van water te erkennen en hierin te investeren creëren we dynamische en veerkrachtige leefruimten voor morgen. Daarom stelt Steunpunt Straten de tweede editie van het Congres Publieke Ruimte helemaal in het teken van ”ruimte voor water”.  01/2015 t.e.m. 06/2015   Opleidingen en seminaries Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel

  Het nieuwe programma Opleidingen Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel is online.  02/12/2014   Studienamiddag - Nieuwe woonvormen

  Op dinsdag 2 december e.k. organiseert de Provincie Oost-Vlaanderen een studienamiddag met als thema 'nieuwe woonvormen'.  18/09/2014    Architectenseminarie Autumn School

  Op dit moment zijn er vanuit de overheid met het oog op 2021 voor verbouwingen geen echte regels opgesteld zoals dat voor nieuwbouw wel het geval is, maar het spreekt voor zich dat architecten die nu al met een grondig renovatieproject beginnen, ook best nu al kiezen voor een zeer energiezuinige aanpak. Wat dat precies impliceert in de praktijk komen architecten te weten op 18 september tijdens de Autumn School, het jaarlijkse architectenseminarie van ISOVER en SAINT-GOBAIN GLASS, dat dit jaar ‘energiezuinig en duurzaam renoveren’ als thema heeft.  06/05/2014   Architectencongres integraal ruimte scheppen

  Op 5 juni 2014 organiseert NAV het architectencongres integraal ruimte scheppen. De evolutie van de rol van de architect blijft voortduren en is onomkeerbaar. Zijn opdracht beperkt zich al lang niet meer tot het ontwerp en de controle op de werken. Tegelijk is de behoefte aan een centrale spil die de andere bouwpartners aanstuurt, nooit groter geweest. Ook op het vlak van de beschikbare leefruimte zal de Vlaamse horizon binnen pakweg 20 jaar drastisch veranderen. De te verwachten bevolkingsgroei is spectaculair. Het nadenken over nieuwe manieren van wonen is dan ook al langer dan vandaag aan de gang. Welke perspectieven biedt de toekomst?  28/05/2014   Seminarie Bijoy Jain

  Op 28 mei 2014 reikt de UHasselt aan architect Bijoy Jain van Studio Mumbai een eredoctoraat uit. In Studio Mumbai staat de mens centraal. Het ontwerp- en bouwproces vertrekt van wat leeft en bestaat in de lokale gemeenschap. De sinds generaties opgebouwde lokale kennis van steenkappers, houtbewerkers en andere handwerklui wordt maximaal opgenomen. Hieruit ontstaan ruimtes en gebouwen met een wonderlijke gevoeligheid.  22/05/2014   Seminarie Collectief Wonen voor iedereen

  Op 22 mei organiseert UD Woonlabo(een project van de hogeschool PXL, de Universiteit Hasselt en het Toegankelijkheidsbureau) een seminarie omtrent collectief wonen.  16/04/2014   Web-seminarie ACE – Sustainability assessment methodology

  Vanaf januari 2010 tot en met juli 2013, was de Architects Council of Europe (ACE) betrokken bij het Open House project - een door de EU gefinancierd project dat gericht was op het ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijke Europese methodologie voor de beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen, door middel van een open benadering en een technisch platform.  25/03/2014   Hoe kan duurzaam renoveren in Brussel gestimuleerd worden?

  Leefmilieu Brussel heeft het genoegen u uit te nodigen voor een debatseminarie over realisaties en projecten in verband met duurzaam bouwen en renoveren in het Brussels Gewest. Dit seminarie wil een antwoord bieden op de vraag: "Hoe kan duurzaam renoveren in Brussel gestimuleerd worden?".  van 05/02/2014 tot 16/06/2014   Interessante Seminaries voor de (toekomstige) architect

  De seminaries, georganiseerd door CONFOCUS, werpen elk op hun beurt een licht op de overheidsopdrachtenreglementering, het stedenbouwkundig vergunnings-en handhavingsbeleid en de opportuniteiten qua bedrijventerreinen.  05-06/02/2014   Congres Publieke Ruimte

  Het Congres Publieke Ruimte is er voor iedereen die betrokken is of interesse heeft in planning, ontwerp, inrichting of beheer van openbare ruimten. Bovendien verwelkomen we in het bijzonder alle geïnteresseerde bezoekers uit de welzijns- en gezondheidssector.  22/11/2013   Plenum ‘Faculteit & Beroep Architectuur’

  De integratie van het Vlaamse architectuuronderwijs in de universiteiten zorgt voor de grootste hervorming van de laatste decennia. En de rol van architecten, interieurarchitecten en stedenbouwers is onderhevig aan een toenemende technische en maatschappelijke complexiteit. In de beide geledingen wordt regelmatig heftig gedebatteerd over deze veranderingen, maar structureel overleg ontbreekt.  24/10/2013   Protect organiseert seminarie over de architectenovereenkomst

  Protect stelt vast dat het niet evident is om een goed evenwicht te vinden tussen een juridisch sluitende, maar ook een met uw opdrachtgever praktisch haalbare overeenkomst. Daarom organiseert de verzekeringsmaatschappij, speciaal voor startende en jonge architecten, een infosessie in Utopolis (Mechelen) waarin zal worden ingegaan op het belang van de gebruikte terminologie en het voorzien van clausules die zeker niet mogen ontbreken in uw overeenkomst.  22/10/2013 of 07/11/2013   Enviro+ Lunchseminarie voor Architecten en Projectontwikkelaars

  In dit lunchseminarie brengen twee ervaren sprekers van ENVIRO+, elk vanuit hun specifieke achtergrond, een actuele stand van zaken met betrekking tot de milieu- en bodemwetgeving en dit specifiek toegespitst op de sector van architecten, projectontwikkelaars, industriebouw, ....  26/09/2013   Congres: Actualiteit Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

  Totaalbeeld inzake stedenbouw in België, met uiteenzettingen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse ministeries van Ruimtelijke Ordening.  06/06/2013   Oprichten van een vennootschap: de voor- en de nadelen

  Dit seminarie geeft een globaal en praktisch beeld van de voor- en nadelen van het werken met een vennootschap. Ook rekening houdende met de maatregelen door de regering Di Rupo I. Op het einde wordt ook een concreet voorbeeld getoond en besproken.  17/04/2013   Seminarie 'Grondverzet bij projectontwikkeling en vervangingsbouw: een integrale aanpak' 17 april ECOnext

  Op 17 april organiseert Grondbank vzw een seminarie op de milieubeurs ECOnext : 'Grondverzet bij projectontwikkeling en vervangingsbouw'. Deze gaat door in hal 3, grote seminarieruimte (Seminar A). Dit seminarie past volledig in het thema 'bodem' van die voormiddag.  12/12/2012   De gevolgen van budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten

  Het gebeurt wel vaker dat een architect bij de uitvoering van een project vaststelt dat de grenzen van het budget of de termijn worden overschreden. In een klimaat van time is money zijn vorderingen om de meerkost of het geleden verlies te verhalen op één van de andere bouwpartners geen uitzondering. NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, organiseert ...  Untitled Document