Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > SeminariesStudiedag 10 jaar EPB: impact op het bouwen in Vlaanderen en blik op de toekomst

Untitled Document
  

Studiedag 10 jaar EPB: impact op het bouwen in Vlaanderen en blik op de toekomst21 april 2016


Deze studiedag staat stil bij de impact van de Vlaamse energieprestatieregelgeving op de bouwpraktijk en de bouwmarkt. Na een schets van de Vlaamse, Belgische en Europese historiek van de energiewetgevingen zoomen het VEA, de ontwerpers, de opdrachtgevers en de uitvoerders in op hun bevindingen na 10 jaar EPB. Collega’s uit Nederland en Frankrijk stellen hun ervaringen voor en ook de Vlaamse toekomstvisie voor de komende jaren komt aan bod.

Een eerste module schetst de Vlaamse, Belgische en Europese historiek van de energiewetgevingen, de evolutie en de uitdagingen.

Een tweede module staat stil bij de impact van de regelgeving op de bouwpraktijk en de bouwmarkt. De Vlaamse overheid, de ontwerpers, de opdrachtgevers en uitvoerders zoomen in op hun bevindingen na 10 jaar EPB. Het VEA stelt markante cijfers uit de energieprestatiedatabank voor en de bouwsector voert een paneldiscussie over hun praktijkervaringen en de marktimpact.

In de derde module luisteren we naar de ervaringen van onze buurlanden, Nederland en Frankrijk en komt de Vlaamse toekomstvisie op EPB voor de komende jaren aan bod. Een expertenpanel zal discussiëren over de uitdagingen die voor ons liggen.

Tot slot geeft Bert Kruismans u - op ludieke wijze - zijn impressies van de dag mee.

Deze studiedag vindt plaats op 21 april in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel, vlakbij het station Brussel-Noord.

Bekijk hier het volledige programma.

Untitled Document