Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > TentoonstellingenPANORAMA - A History of Modern Design in Belgium

Untitled Document
 •   

  PANORAMA - A History of Modern Design in Belgium
 • van 23 juni 2017 tot 7 januari 2018 - ADAM Brussels Design Museum  De tentoonstelling biedt een overzicht van honderd jaar modern design in België. Met de wereldbefaamde Art nouveau die zich tegen het einde van de negentiende eeuw ontpopt in Brussel als startpunt, wordt de ontwikkeling van design in de loop van de twintigste eeuw geschetst: de sociale aspiraties van de avant-gardebeweging tijdens het interbellum, de pedagogische experimenten van de La Cambre-school, de naoorlogse designgekte, de promotie van modernistisch Belgisch design door het Brusselse Design Centre en de impact van de ecologische crisis in de zeventiger jaren. Objecten, grafisch werk, afbeeldingen en authentieke filmfragmenten belichten de vele aspecten van design in België: niet alleen was design beladen met de utopische gedachte om de alledaagse leefwereld te verbeteren, maar het werd ook ingezet als een krachtige stimulans voor de nationale economie en als lichtbaken van de Belgische natie op internationale toonaangevende tentoonstellingen.

  België wordt niet meteen geassocieerd met design. Toch is design verweven met de geschiedenis van het land: kunststromingen zoals de Art Nouveau werden hier geboren, en iconische evenementen zoals Expo 58 kwamen onder de driekleur tot stand. Panorama brengt deze designgeschiedenis aan het licht en toont hoe design op verschillende manieren doorheen de geschiedenis ingezet werd door België.

  Meer info over deze tentoonstelling www.adamuseum.be


  Untitled Document