Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Tentoonstellingen > DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN

Untitled Document
 •   

  DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN
 • [ 11/10/2015 ]


  De tentoonstelling DICHTER WONEN, RUIMER LEVEN brengt het resultaat van het ontwerpend onderzoek gevoerd door masterstudenten aan de opleiding architectuur van de Universiteit Antwerpen.


  Negen projecten tonen dat verdichting meer kan betekenen dan enkel een toename van de bewoning. Ze vertrekken vanuit de gezamenlijke ambitie om een meerwaarde te betekenen voor de kavel, de wijk en de regio. Onder andere het vormgeven van de leegte, nieuwe woonmodellen en collectiviteitswinsten zorgen voor die meerwaarde.

  Een preview van de tentoonstelling is op de Dag van de Architectuur op 11 oktober te bezoeken bij BIN in de Paterstraat in Turnhout. Vanaf november zal de tentoonstelling te zien zijn in de kerk Sint-Jozef-Arbeider in Vosselaar. Het onderzoek kadert in het WoonLabo waarin Stadsregio Turnhout, AR-TUR, Kamp C, de Universiteiten van Hasselt en Antwerpen samen experimenteren met nieuwe woon- en leefconcepten.

  Demografische tendensen

  Demografische prognoses voorzien een toename van het aantal huishoudens met 13% tegen 2030. Ook fenomenen als vergrijzing, verzilvering, migratie en gezinsverdunning vereisen nieuwe insteken in het huidige woningaanbod. Daarbij dringt een koerswijziging zich op in de omgang met de open ruimte. Deze landschappelijke en demografische tendensen zijn ook te projecteren op het grondgebied van stadsregio Turnhout. Ze vormden de concrete aanleiding voor het onderzoek van de masterstudenten.

  De potentie van de leegte

  Een gemene deler is dat elk ontwerp vertrekt vanuit de potentiƫle leegte. De gebouwen bepalen, door ergens te staan, ook steeds de ruimte eromheen. De kwaliteit en toekomstwaarde van architectuur hangt sterk samen met de precisie waarmee het die leegte organiseert. Door lokaal te verdichten kan elders landschap toegevoegd of gevrijwaard worden.

  Winsten van collectiviteit

  Elk project voorziet een uitbreiding op het huidige woningaanbod aanwezig op de sites. Nieuwe modellen bieden een alternatief voor de individuele woning op de individuele kavel. Die individuele kavel beantwoordt immers niet meer aan de hedendaagse maatschappelijke en demografische tendensen.

  De negen projecten zoeken op verschillende schalen naar mogelijke collectiviteitswinsten. Het kan gaan van een gedeelde brievenbus tot een integrale co-housing. Naast de ruimtelijke, materiƫle en ecologische meerwaarde, bevordert collectiviteit ook sociale interacties en een samenhorigheidsgevoel.

  Praktische gegevens

  Dag van de Architectuur, zondag 11 oktober 2015, 10 - 18u
  BIN, Zellienpand, Paterstraat 55, 2300 Turnhout

  Meer info?

  www.stadsregioturnhout.be en www.ar-tur.be

  Deze tentoonstelling is een onderdeel van het WoonLabo, waarin Stadsregio Turnhout, AR-TUR, Kamp C, de Universiteiten van Hasselt en Antwerpen samen experimenteren met nieuwe woon- en leefconcepten. Het WoonLabo wordt ondersteund door Provincie Antwerpen en Wonen Vlaanderen. Het project is een voortzetting van het traject geWOONtebreker dat op initiatief van de gemeente Beerse, en samen met AR-TUR , Tri.zone en Stadsregio Turnhout, werd uitgevoerd in 2013 en 2014.

  Untitled Document