Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Tentoonstellingen > Projecties 5. Verkavelingswijken

Untitled Document
 •   

  Projecties 5. Verkavelingswijken
 • [ 21/10/2015 t.e.m. 10/01/2016 ]


  Bewoners van verkavelingswijken experimenteren met collectieve woonvormen, kleinschalige bedrijvigheid, het samen opwekken van hernieuwbare energie of waterzuivering op schaal van de wijk. De tentoonstelling ‘Verkavelingsverhalen’ in deSingel grijpt deze experimenten aan om een breed debat op te starten rond de toekomst van de Vlaamse verkavelingswijk.
  Verkavelingswijken krijgen het vandaag zwaar te verduren. De dichtheid zou er veel te laag zijn, het woningaanbod te weinig gedifferentieerd, de openbare ruimte te schraal, de ecologische voetafdruk te hoog. Tegelijkertijd blijft de verkavelingswijk voor heel wat mensen de ideale plek om te wonen, net omdat het er rustig, groen en herkenbaar is. Dit sluit niet uit dat verkavelingsbewoners experimenteren met collectieve woonvormen, kleinschalige bedrijvigheid, het samen opwekken van hernieuwbare energie of waterzuivering op schaal van de wijk.
  De tentoonstelling ‘Verkavelingsverhalen’ in deSingel grijpt deze experimenten aan om een breed debat op te starten rond de toekomst van de Vlaamse verkavelingswijk.

  Tegelijkertijd blijft de verkavelingswijk voor heel wat mensen de ideale plek om te wonen, net omdat het er rustig, groen en herkenbaar is. Dit sluit niet uit dat verkavelingsbewoners experimenteren met collectieve woonvormen, kleinschalige bedrijvigheid, het samen opwekken van hernieuwbare energie of waterzuivering op schaal van de wijk.

  De tentoonstelling ‘Verkavelingsverhalen’ grijpt deze experimenten aan om een breed debat op te starten rond de toekomst van de Vlaamse verkavelingswijk. De expo presenteert de eerste resultaten van dit onderzoek als een reeks collectieve verhalen. Op de foto hiernaast ziet u hoe een brandtrap het samenhuizen met studenten mogelijk maakt. Elk verhaal begint met een toekomstbeeld uitgedacht door een bewonersgroep, een organisatie, een gemeente of een groep studenten. Dit beeld wordt vervolgens hoofdstuk per hoofdstuk bijgeschaafd door juristen, economen, ontwikkelaars, architecten, ruimtelijk planners, bewoners, natuurbeheerders,…. Ook de bezoeker kan op deze verhalen reageren en zo mee schrijven aan één van dé ruimtelijke uitdagingen van de komende jaren.

  Presentatie en panelgesprek

  Gratis presentatie en panelgesprek op dinsdag 20 oktober 2015 in de Muziekstudio (deSingel) om 20 uur.

  Praktisch

  Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen

  Over de tentoonstellingsreeks Projecties

  Met de reeks ‘Projecties’ bieden het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het bestaand onderzoek in Vlaanderen een podium. Leidraad bij de keuze van de projecten zijn maatschappelijke thema’s en / of het bevragen van de rol van de discipline architectuur in de samenleving. Met als enige constante: de relevantie van het onderzoek voor Vlaanderen, wars van elke vrijblijvendheid.

  Locatie: deSingel
  Organisator: Vlaams Architectuurinstituut en deSingel
  Adres: Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

  Info tel: + 32 3 242 89 70
  Info e-mail: info@vai.be

  Untitled Document