Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > VariaBoek: "Kleinschalig wonen. Bouwvorm van de toekomst"

Untitled Document
  

Boek: "Kleinschalig wonen. Bouwvorm van de toekomst"


[ Datum: 1/12/2015 ]

De provincie Vlaams-Brabant heeft een catalogus uitgebracht met een 25-tal ontwerpen van huizen met een rationeel ruimtegebruik die betaalbaar én klimaatvriendelijk zijn. De kersverse catalogus richt zich op mensen die op zoek zijn naar een kleinschalige betaalbare woning.


Toekomst is aan kleiner en ecologisch wonen

Het Groot Woononderzoek, een grootschalige bevraging over de stand van het Vlaamse woningbestand, wees eerder dit jaar uit dat de grenzen van het huidige woonbeleid bereikt zijn. Meer en meer mensen houden, na het betalen van hun woonkosten, te weinig middelen over om fatsoenlijk te leven. Een betaalbare energiezuinige woning is dé uitdaging waarvoor we staan. Vlaanderen geraakt meer en meer volgebouwd en moet anders omgaan met de resterende woongebieden. Onderzoek wijst uit dat er nood is aan een ecologisch en verantwoord ruimtegebruik. We moeten allen kleiner gaan wonen.

Catalogus voor mensen met bouwplannen

Voor de samenstelling van de catalogus schreef de provincie Vlaams-Brabant een oproep uit naar architecten: Ontwerp een woningtype dat met alle regels in orde is, zowel de stedenbouwkundige voorschriften, de eisen van woningkwaliteit als de normen van energieprestatie (EPB). Een betaalbare prijs werd uitdrukkelijk vooropgesteld als criterium.

Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse administratie, sociale huisvestingssector, provincie en diverse deskundigen van architect tot opbouwwerk, toetste de ingediende voorstellen af op prijs, kwaliteit en energieverbruik van de woning. Het resultaat is een catalogus met een 25-tal ontwerpen van kleine woningen, huizen met een oppervlakte tot 80 m² en met een basisprijs minder dan 90.000 euro.

Men kan de geselecteerde woningtypes in detail bekijken. Voor elke woning zijn de belangrijkste kenmerken opgenomen, zoals uitzicht, grondplan, kostprijs, energiezuinigheid of het aantal slaapkamers. Zo kan men een gerichte keuze maken en daarover in gesprek gaan met architect en aannemer.

De catalogus wordt op grote schaal verspreid in Vlaams-Brabant, maar kan natuurlijk inwoners in heel Vlaanderen helpen in hun zoektocht naar een kleinschalige betaalbare woning.

Je kan de catalogus `Kleinschalig Wonen' en de publicatie `Kleinschalig wonen als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen' onder redactie van Edith Wouters, ingenieur-architect TEEMA architecten en artistiek coördinator AR-TUR) raadplegen of downloaden via www.vlaamsbrabant.be/kleinschaligwonen

Gedrukte exemplaren van de documenten kan je aanvragen via tom.raes@vlaamsbrabant.be

Untitled Document