Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Varia > Oproep kandidaten: Laureaat van de arbeid voor architecten en ingenieur-architecten

Untitled Document
  

OPROEP KANDIDATEN: LAUREAAT VAN DE ARBEID VOOR ARCHITECTEN EN INGENIEUR-ARCHITECTEN


[ Datum: 3 februari 2015 (deadline: 30 April 2015) ]

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid (KIEA) en de Orde van Architecten, de beroepsverenigingen, het onderwijs en de werknemersorganisaties, huldigen voor de 3e maal wie blijft investeren in zijn beroep met een officieel ereteken.

Wie de voorbije jaren zijn beroepsactiviteiten op een innoverende wijze benaderde of bruggen wist te slaan tussen diverse disciplines of beroepen, of met engagement de architectuur en het beroep van architect verdedigd en gepromoot heeft, komt in aanmerking.

De officiële titel ‘laureaat van de arbeid’ maakt deel uit van een meer dan 60 jaar lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Voor architecten en ingenieur-architecten worden er drie labels toegekend. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria omschreven in het reglement, kan de kandidaat de titel van ‘laureaat van de arbeid’ behalen met

  • het label ‘innoverende kijk’ of
  • het label ‘bruggenbouwer’ of
  • het label ‘engagement’

Elk label heeft een categorie goud, zilver, of brons.


Het behalen van de titel van laureaat van de arbeid bevestigt de kwaliteit van het werk, benadrukt het talent en inzet voor het beroep en geeft tot slot ook een meerwaarde aan de loopbaan en het bedrijf.

Kortom, het is een titel om trots op te zijn en een teken van kwaliteit. Deze oproep richt zich aan alle houders van een diploma dat toegang geeft tot het beroep van architect en die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten of die ingeschreven waren of die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te zijn.

Een professionele selectiecommissie, samengesteld uit alle geledingen van het beroep, beoordeelt de kandidaturen. De eretekens worden tijdens een feestelijk evenement overhandigd aan de laureaten. De laureaten worden bij Koninklijk Besluit bekrachtigd in het Belgisch Staatsblad.


Hoe inschrijven?

Het inschrijvingsformulier en het volledige reglement zijn terug te vinden op www.iret-kiea.be. De formulieren kunnen aangevraagd worden via info@iret-kiea.be of per post KIEA – Visverkopersstraat 13 bus 11, 1000 Brussel. De kandidatuur moet ten laatste op 30 april 2015 ingediend worden.

Untitled Document