Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Varia > Architectuurcafé “Stad en demografie”

Untitled Document
  

ARCHITECTUURCAFE "STAD EN DEMOGRAFIE"


[ Datum: 11 december 2014 ]


In de loop van het najaar organiseert BVA twee architectuurcafés binnen het thema “Urban by Nature” geïnspireerd door de zesde editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. De architectuurcafés zullen elk een aspect van het stedelijke metabolisme behandelen teneinde de ontwerpers vanuit de debatten inzicht te geven in het stedelijke ecosysteem.

Het tweede architectuurcafé, onder de titel: "Stad en demografie", vindt plaats op donderdag 11 december 2014 in het Architects'house in Brussel. Het architectuurcafé wordt op gang getrokken door Joachim Declerck (°1979), een aan de UGent opgeleid architect die zijn studies afrondde aan het Berlageinstituut in Rotterdam. Declerck is medeoprichter en programmadirecteur van de Architecture Workroom. In 2010 was hij curator van de tentoonstelling Bouwen voor Brussel, Architectuur en Stedelijke Transformatie in Europa in BOZAR (2010). Hij was lid van het Curator Team van de 5e IABR: Making City, en hoofdcurator van The Ambition of the Territory, de Belgische inzending naar de Architectuur Biënnale van Venetië in 2012.

Programma :

18u30 Ontvangst en registratie
Architects’ House
Ernest Allardstraat 21
1000 Brussel

19u00 Lezing
door Joachim Declerck
Sinds kort woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Deze mondiale demografische evolutie zet druk op de steden en de stedelijke regio’s. Vlaanderen en Brussel, als historisch netwerk van steden, centraal gelegen in West-Europa, ontkomen niet aan de groeiprognoses. Brussel ziet zijn bevolking stijgen met 20% op 20 jaar en Vlaanderen verwacht één miljoen extra inwoners tegen 2050. Hoe - maar vooral waar - zullen al deze nieuwkomers wonen? De bevolkingsgroei in Vlaanderen en Brussel, de groeiende kloof tussen rijk en arm, de vergrijzing, de zorgvoorziening, … zetten druk op onze samenleving en op de beperkte ruimte waarin we leven. Het model van een verspreide en ongecontroleerde verstedelijking is niet langer houdbaar. Zonder trendbreuk in het woon- en ruimtelijk beleid slibt ons land verder dicht, met een hoge maatschappelijke kost als gevolg. Een duurzaam en geïntegreerd toekomstscenario voor de verstedelijkte ruimte dringt zich op. Bovendien lijnen de demografische uitdagingen zich steeds scherper uit in territoriale ongelijkheden. In de compacte stedelijke kernen segregeren arm en rijk. In het tussengebied regeert de vergrijzende middenklasse, die echter aan economische slagkracht inboet. Joachim Declerck analyseert het ruimtelijk systeem van de verstedelijking in Vlaanderen en Brussel. Hij gaat na welke architectuur en stedenbouw de uitdagingen voor de stad en de maatschappij van de 21ste eeuw mee kan beantwoorden.

Als opwarmer: enkele fragmenten uit de tweede aflevering van Studio de stad op Canvas, met daarin Joachim Declerck in gesprek o.m. met Ruth Joos over wonen in de toekomst.

20u00 Debat
De aanwezigen kunnen over het onderwerp in debat gaan met mekaar en met een panel van deskundigen:

  • Joachim Declerck
  • Eric Corijn, cultuurfilosoof, socioloog en professor sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel en al jaren werkzaam rond het thema stedelijkheid. Bekend ook van de boeken: WAARHEEN MET BRUSSEL? En KAN DE STAD DE WERELD REDDEN?
  • Architect Leo Van Broeck, sedert 2007 zaakvoerder van Bogdan & Van Broeck Architects en professor architectuurontwerp aan de KULeuven. In 1997 stichtte hij de vzw Stad en Architectuur. In 2002 stond hij, samen met Koen Van Synghel, in voor de haalbaarheidsstudie en de lancering van het VAI, het Vlaams Architectuurinstituut … Leo Van Broeck is ook voorzitter van de FAB en gaf onder meer in maart een lezing onder de titel ‘verdichting en mobiliteitsgebonden grondgebruik als motoren van een duurzame ruimtelijke ordening’ in reeks Less is More van Kamp C en AR-TUR.

21u00 Nabespreking bij een hapje en een drankje

Inschrijvingen:

Reserveren kan via onderstaande link. Leden van BVA, studenten architectuur en stagiair architecten nemen gratis deel, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Niet-leden betalen 10 €. Hun inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling op het rekeningnr. BE40 7330 3280 8763 - BIC code KREDBEBB van BVA met vermelding van "Architectuurcafé Stad en Demografie". Na verwerking van de gegevens wordt uw inschrijving per email bevestigd.

Bij eventuele annulatie wordt er niet teruggestort, maar vervanging van de ingeschreven deelnemer is wel mogelijk. Gelieve ons minstens 3 dagen op voorhand te verwittigen indien u wegens onvoorziene omstandigheden toch niet kunt aanwezig zijn. Wegblijvers die niet tijdig verwittigen, zullen een kostennota van 25 euro ontvangen. Dit geldt ook voor de leden.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier

Hebt u problemen bij het inschrijven, geef ons een seintje op het nr 02 512 25 78 (druk 1).


Untitled Document