Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Varia Lancering Pilootprojecten Terug in Omloop

Untitled Document
  

Lancering Pilootprojecten Terug in Omloop


[ 03/12/2015 ]

Op donderdag 3 december 2015 lanceert Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, samen met Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans de oproep voor de Pilootprojecten Terug in Omloop. Plaats van gebeuren is La Tricoterie te Brussel. De aansluitende studienamiddag (13u - 17.30) levert u gegarandeerd heel wat stof tot inspiratie.


Verontreinigde terreinen zijn vaak `blinde vlekken' in en rond stedelijke gebieden. In de pilootprojecten `Terug in Omloop' wordt de koppeling gemaakt tussen stedelijke transformaties, economische transitie en geïntegreerde bodemsanering.

De Pilootprojecten Terug in Omloop zijn het resultaat van een samenwerking tussen Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, OVAM, Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, het Vlaamse Stedenbeleid en het Agentschap Ondernemen. Ze zijn een instrument om nieuwe inzichten te verwerven over de aanpak van ruimtelijk-maatschappelijke uitdagingen.

De Pilootprojecten koppelen stedelijke transformaties aan economische transitie en geïntegreerde bodemsanering. Tijdens een strategische verkenning kregen deze Pilootprojecten drie duidelijke ambities:

· Het realiseren van een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling, met grote aandacht voor productie in de stad, · Het dynamiseren van onderbenutte en verontreinigde terreinen op elk moment, · Een omslag maken naar een duurzaam materialenbeheer en een circulaire economie.

Tijdens een studienamiddag wordt het proces en de voorstudie van de Pilootprojecten Terug in Omloop toegelicht.

Meer info over de Pilootprojecten Terug in Omloop en inschrijven voor de studienamiddag.

Meer info over de Pilootprojecten Terug in Omloop


Untitled Document