Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Wedstrijden >Prijs Bruocsella 2015

Untitled Document
  

PRIJS BRUOCSELLA 2015

[ 16 februari 2015 ]

Op initiatief van Prométhéa vzw groepeerden een aantal mecenaatbedrijven zich in 2003 in een collectief onder de naam "Collectief Bruocsella". Het doel is om bij te dragen tot de kwaliteit van de levenssfeer in de regio Brussel. Deze mecenasondernemingen bundelen hun middelen zodat ze steun kunnen verlenen aan lopende projecten die bijdragen tot het behoud en de versterking van het stedelijk milieu, en die ook nieuwe initiatieven aanmoedigen.


De Bruocsellaprijs is meer concreet een bedrag van 25.000 €, toegekend door een jury aan een laureaat of verdeeld over maximum drie laureaten. Bruocsella helpt ook enkele geselecteerde projecten door een coaching.

Wat?
Voor permanente projecten die vernieuwing of verbetering van het stedelijk leefklimaat in de regio Brussel tot doel hebben. > creatie > renovatie > ontsluiting > behoud

Wie?
Elke indiener van een project die al dan niet eigenaar is van het gebouw waar het element of de ruimte zich bevindt waarop het project betrekking heeft.

Hoe?
Beantwoorden van de oproep voor projecten ten laatste tegen 16/02/2015.

Wanneer?

  • 05/01/2015: oproep tot projecten
  • 16/02/2015: einddatum voor het indienen van kandidaturen
  • Mei 2015: bezoek van enkele projecten
  • Einde mei 2015: uitreiking van de Bruocsellaprijs

Het reglement, een vademecum en de documenten nodig voor het indienen van de kandidatuur zijn beschikbaar via de volgende link: www.promethea.be/Bruocsella. De vzw Promethea staat ter beschikking van kandidaten om hij bij te staan in de opmaak van hun dossier

Untitled Document