Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Wedstrijden >GODECHARLE – Wedstrijd 2015

Untitled Document
  

GODECHARLE – Wedstrijd 2015

[ Deadline: 12 maart 2015 ]

In de loop van de maanden april en mei 2015 organiseert de Commissie voor Studiebeursstichtingen van Brabant de 57e Godecharle-wedstrijd.


Die wedstrijd, waaraan drie prijzen verbonden zijn van € 5.000, richt zich tot jonge kunstenaars, beeldhouwers, schilders en architecten, van minder dan 35 jaar die Belg zijn of in België verblijvende EU-burger.

Het indienen van de kandidaturen met afgeving van volledig dossier vindt plaats: Donderdag 12 maart 2015 om 10 u. in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel, 144 Zuidstraat te 1000 Brussel.

Proef in afzondering: van 25 tot 29 maart 2015

Reglementen en inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar op de website: www.Godecharle.be of kunnen aangevraagd worden op het secretariaat van de commissie, WTCIII Simon Bolivarlaan 30, bus 11, 1000 Brussel, Tel/fax 02/512.06.26 – e-mail : erenglet@misc.irisnet.be

Untitled Document