Untitled Document Untitled Document

Home > Agenda > Wedstrijden > Projectoproep Publieke ruimte

Untitled Document
  

PROJECTOPROEP PUBLIEKE RUIMTE


[ Deadline: 30 september 2015 ]

Bent u als gemeentebestuur, opdrachtgever, ontwerper of aannemer betrokken bij de totstandkoming van een project in de openbare ruimte? Stel uw realisatie kandidaat voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte 2016 en maak kans op de gelijknamige onderscheiding. Projecten kunnen worden voorgedragen voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte door inzending van een kandidaat dossier. De projectoproep wordt afgesloten op 30 september 2015. De prijs Publieke Ruimte wordt uitgereikt tijdens het Congres Publieke Ruimte 2016.


Voorwaarden voor inzending

- Het project omvat de (her)inrichting van een openbare ruimte en is gerealiseerd in België na 1 januari 2011.
- Het project is voorlopig of definitief opgeleverd.
- Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie en heeft betekenis voor een brede groep gebruikers.
- De (heringerichte) publieke ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, …)
- De opdrachtgever / bouwheer is op de hoogte van de inzending van het project en gaat hiermee akkoord.
- In geval van selectie in fase 1 (kandidaatdossier) levert de inzender binnen de twee weken na de bekendmaking van de selectie een volledig projectdossier aan (fase 2). Deze aanvullende informatie bestaat een uitgebreidere tekst (artikel), meerdere foto´s, plannen en ontwerptekeningen in hoge resolutie in functie van de layout van het praktijkboek.
- Met de inzending van een kandidaatdossier verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.


Fase 1 - Inzending kandidaatdossier

Dit dossier bestaat uit één samenhangend PDF-bestand. De bestandsnaam bestaat uit gemeentenaam en projectnaam (bv. Brussel_Grote Markt.pdf). Het bestand is opgebouwd in vijf delen en beslaat 8 tot 15 pagina´s, A4 formaat, waarin minimum volgende elementen zijn opgenomen:


Deel 1 (max. 1 pag.)
Titel: naam van het project, locatie (bv. Grote Markt, Brussel)
Contactgegevens van
1. Inzender dossier (= contactpersoon voor fase 2)
2. Bouwheer / opdrachtgever
3. Opdrachthouder / ontwerper
Voor elk van deze betrokkenen word volgende informatie verstrekt:
Naam onderneming / gemeente / ...
Naam contactpersoon
Straat, huisnr, busnr.
Postcode en plaats
Telefoonnummer
e-mail, website

Deel 2 (max. 2 pag.)
Bondige omschrijving van het project (+/- 2.000 lettertekens incl. spaties): voorgeschiedenis, context, uitgangspunten, concept, ontwerpideeën en eventuele bijzonderheden.
Situeringsplan op topografische ondergrond (schaal afhankelijk van omvang projectgebied)

Deel 3 (max. 1 pag.)
Ontwerpplan van het volledige projectgebied (presentatieplan in kleur) + evt. legende

Deel 4 (2 tot 4 pag.)
3 tot 6 relevante ontwerptekeningen (doorsnede, profiel, 3D-simulatie, concepttekeningen, ...).

Deel 5 (4 tot 6 pag.)
Minimum 8 fotos van het gerealiseerde project, maximaal 2 afbeeldingen per pagina
Overzichtsfoto´s en details
Situatie voor en na de realisatie vanaf hetzelfde standpunt
Beknopt bijschrift bij elke foto

De inzending van een kandidaatdossier gebeurt via e-mail naar contact@publiekeruimte.info met in de onderwerpregel vermelding PR2016 – gemeente, projectnaam. (bv. PR2016 - Brussel, Grote Markt)

De beoordeling van de ingezonden projecten gebeurt in oktober 2015 door een onafhankelijke vakjury. Alle inzenders krijgen na de juryberaadslaging bericht over de resultaten. In geval van selectie door de jury wordt het materiaal voor de layout van het boek (uitgebreidere tekst, plannen en fotos) ingediend in een tweede fase.

Untitled Document