Untitled Document

Home > Voor de architect > Stage > Aanvang van de stage

Untitled Document
 •   

  AANVANG VAN DE STAGE


 • Op zoek naar een stagemeester


  Als pas afgestudeerde kan u op de jobsite van de Orde www.archijobs.be terecht om vacatures bij stagemeesters te raadplegen.

  Enkele tips bij het zoeken naar een stagemeester:

  • hou er rekening mee dat de stagemeester voldoende tijd moet hebben om u op te leiden;
  • het is een persoonlijke keuze of u voor een groot of klein kantoor gaat werken:
   -op een groot kantoor zijn er vaak grote projecten waar u aan mee kan helpen, het nadeel kan zijn dat de stagemeester minder tijd heeft voor u en dat niet alle aspecten van het beroep aan bod komen.
   -een klein kantoor heeft vaak minder de nadelen van een groot kantoor maar daar kan het dan net zijn dat er weinig of minder projecten zijn waar u als stagiair in betrokken wordt.
   Tip: Bestudeer het kantoor goed voor u een keuze maakt;
  • zorg dat het klikt met de stagemeester;
  • Bespreek op voorhand de uren, contract, loon,…;
  • vraag eens rond bij collega-stagiairs naar hun ervaringen.  Inschrijving op de lijst van stagiairs


  Wil je meer inlichtingen in verband met de inschrijving op de Lijst van Stagiairs?

  Neem dan contact op met het stageteam op het nummer 02/220.30.51 (elke dinsdag en donderdag van 9u30 tot 12u)
  of stuur een e-mail naar stage@ordevanarchitecten.be


  AANVANG VAN DE STAGE

  Voor aanvang van de stage moet de stagiair zijn aanvraag tot inschrijving op de Lijst van Stagiairs doen.
  De aanvraag bestaat uit :


  • Aanbeveling stage  ( Recommendation regarding traineeship  )
  • Aanvraag tot inschrijving op de Lijst van Stagiairs   ( Application for registration on the List of Trainees – Architects   )
  • Stagecontract   ( Traineeship contract   )
   Het stagecontract is in drie exemplaren op te maken (voor uzelf,stagemeester en de Orde).
  • Nationaliteitsbewijs (aan te vragen bij uw gemeente)
  • Bewijs van goed zedelijk gedrag
  • Afschrift van het diploma of, in afwachting van de homologatie van het diploma, een attest van de inrichting die het heeft afgeleverd. (Wanneer er geen diplomatieke overeenkomst tot wederzijdse erkenning van diploma’s bestaat, dient er een afschift aan toegevoegd van de beslissing waarbij de gelijkwaardigheid van het diploma met het Belgische diploma van architect wordt bevestigd.)
  • Stagereglement  ( Traineeship rules  )
   Het stagereglement dient voor gelezen en goedgekeurd ondertekend te worden door de stagiair en de stagemeester.
  • Ethische verbintenis 
  • Een recente pasfoto
  • Tijdsbesteding stage  ( Time allocation traineeship  )
  • Stageplan
   Om zeker te zijn dat deze facetten aan bod komen binnen de stage wordt een stageplan opgemaakt. Hierin zal,
   in samenspraak met de stagemeester, een traject uitgestippeld worden hoe en wanneer de diverse vaardigheden best aan bod kunnen komen. Dit geeft ook een toetsingskader waarbinnen het verloop van de stage door de stagiair zelf kan geëvalueerd worden. Het stageplan is dus een concreet overzicht van de projecten en deelaspecten waaraan de stagiair de eerstvolgende periode van 6 maanden zal werken. Het document dient
   door beide partijen ondertekend te worden en meegestuurd worden bij de inschrijvingsbundel.


  Al deze documenten dienen ingevuld en ondertekend (desgevallend ook door de stagemeester) en in pdf-formaat verstuurd te worden naar stage@ordevanarchitecten.be, bij voorkeur in één enkele mail. Als documentnaam gebruikt u de naam van het originele document + vermelding van uw familienaam en voornaam.
  Voorbeeld: “Stagereglement Peeters Jan”


  !!! Belangrijk is dat deze documenten ten minste vóór aanvang van de stage ingediend worden bij de Orde.
  Wat betreft de aanvang van de stage, gaat deze ten vroegste in op de datum van de beslissing van de Raad om de inschrijving op de lijst van stagiairs te aanvaarden. Deze beslissing wordt o.a. gebaseerd op de hoger vermelde stagedocumenten, daarom raden we u aan om de formulieren zo spoedig mogelijk te bezorgen aan uw Provinciale Raad. Dit om een snelle goedkeuring van de stage en correcte administratieve opvolging mogelijk te maken.