Untitled Document

Home > Voor de architect > Beroep uitoefenen > Vennootschappen

Untitled Document
 •   

  BEROEP UITOEFENEN ALS RECHTPERSOON


 • Met de Wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (alias de ‘Wet Laruelle’), werd een nieuwe (bijkomende) vorm van samenwerking tussen architecten mogelijk gemaakt: de zogenaamde ‘Laruelle-vennootschap’ of ‘architect-rechtspersoon’.
  Deze wet heeft de Aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een vennootschap of associatie (zoals goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Architecten in de zitting
  van 28 november 1997) evenwel geenszins opgeheven. Zulke vennootschappen of associaties blijven
  m.a.w. eveneens tot de mogelijkheden behoren.

  Er bestaan nu dus twee soorten architectenvennootschappen:

  1. de vennootschappen conform genoemde Aanbeveling van 1997; en
  2. de zgn. ‘Laruelle-vennootschappen.

  Daar beide soorten aan eigen voorwaarden en regels onderworpen zijn, is het van belang goed het onderscheid te maken.

  Wat is een rechtspersoon?

  Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit (organisatie) kan optreden in het rechtsverkeer,zoals een natuurlijke persoon dat kan doen. Dat wil zeggen, een rechtspersoon kan bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
  Met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid wordt er een onderscheid gemaakt tussen volkomen en onvolkomen rechtspersoonlijkheid. In geval van een onvolkomen rechtspersoon blijven de architect-vennoten persoonlijk en zelfs hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van een door de architect-rechtspersoon gesloten architectenovereenkomst. Dit is niet het geval bij een rechtspersoon dewelke beschikt over volkomen rechtspersoonlijkheid.