Untitled Document

Home > Voor de architect > Stage > Buitenlandse stage / gespecialiseerde stage

Untitled Document
 •   

  BUITENLANDSE STAGE / GESPECIALISEERDE STAGE


 • Buitenlandse stage


  Stagiair-architecten die dit wensen kunnen al dan niet een beperkte periode van hun stage in het buitenland doorlopen.
  Zij dienen hiervoor aan voorafgaande toelating aan te vragen aan hun provinciale raad. Deze toelating is niet bindend
  en de uiteindelijke goedkeuring gebeurt pas na de stage.

  De stageplaats wordt vooraf zo grondig mogelijk geëvalueerd. Een buitenlandse stagemeester dient eerst erkend te worden door de Orde. Voor de erkenning moeten volgende stukken, samen met een stagecontract, voorgelegd worden (alle anderstalige documenten met vertaling in het Nederlands):


  • bewijs dat de voorgestelde stagemeester architect is
  • een document waaruit blijkt dat hij minstens 10 jaar als architect gevestigd is.
  • een curriculum vitae van de voorgestelde stagemeester.
  • eventueel: vermelding van Belgische stagiairs die er reeds stage deden (of nog doen)
  • recente documentatie over het bureau en zijn samenstelling
  • overzicht van de taken die u als stagiair bij dit bureau zou kunnen invullen (of indien reeds besproken met kandidaat-stagemeester, een stageplan)


  De stagiair dient een eindverslag in te dienen met een overzicht van de opgedane kennis in het buitenland. Dit eindverslag zal gebruikt worden door de provinciale raad om de buitenlandse stage al dan niet goed
  te keuren. De buitenlandse stage kan telkens voor 6 maanden goedgekeurd worden. Ook voor verlengingen dient de stagiair een aanvraag in te dienen bij zijn provinciale raad.

  Om een inschakeling in het beroep in België mogelijk te maken kan de provinciale raad beslissen een deel van de stage in België te laten volbrengen, dit om de architect de kans te geven zich in te werken in de specifieke wetgeving, bouwcultuur etc. in België.

  Indien u van plan bent om een buitenlandse stage aan te vatten, raden we u aan contact op te nemen met het team stage stage@ordevanarchitecten.be om u te vergewissen van de nodige toelatingen en goedkeuringen die vereist zijn.

  Gespecialiseerde stage


  Gespecialiseerde stage wordt enkel toegestaan in niet-architectenbureaus.

  Deze gespecialiseerde stage heeft te maken met de praktische uitoefening van het beroep (vb. op een studiebureau,
  bij een aannemer,...). Tijdens zo een stage is het de bedoeling dat de stagiair inzichten opdoet die hij op een gewoon architectenbureau minder kan opdoen zoals het aanleren van bepaalde bouwtechnieken bij bouwbedrijven.
  Deze gespecialiseerde stage is beperkt tot 6 maanden en ook hiervoor moet men voorafgaand de goedkeuring van de provinciale raad vragen. Wanneer een stagiair zijn gespecialiseerde stage aanvat dient hij een stagemeester aan de provinciale raad ter goedkeuring voor te stellen, waar hij terecht kan voor raad tijdens zijn gespecialiseerde stage. Eventueel kan de raad daarbij behulpzaam zijn.

  De gespecialiseerde stage zal op het einde (na zes maanden) beoordeeld worden. Afhankelijk van deze beoordeling
  kan beslist worden of deze stage al dan niet voor één blok van zes maanden in aanmerking komt. Indien niet zal de gewone stage voor de volledige gevraagde duur moeten voldaan worden.

  De aanvraag voor een gespecialiseerde stage dient een beschrijving van de onderneming te bevatten en een stagecontract voor gespecialiseerde stage origineel contract.

  Op het bureau/bedrijf dient een verantwoordelijke de stagiair te begeleiden. Van hem wordt tevens verwacht dat hij op het einde van de zes maanden een verslag m.b.t. de stage opmaakt en aan de Orde bezorgt.