Untitled Document

Home > Voor de architect > Architect.be e-mailadres

Untitled Document
  

ARCHITECT.BE E-MAILADRES

Het @architect.be e-mailadres

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad biedt sinds 1 februari 2014 de mogelijkheid om gratis een persoonlijk @architect.be e-mailadres aan te maken. Dit e-mailadres wordt zowel aan architect-natuurlijke als aan architect-rechtspersonen aangeboden. Er wordt één e-mailadres per architect toegekend.

Via het @architect.be e-mailadres zien uw klanten onmiddellijk dat u verbonden bent met de Orde van Architecten.

Het oogt dan ook zeer professioneel en is bovendien zeer gebruiksvriendelijk.

@architect.be e-mailadres opties

De Orde biedt twee opties aan: een mailbox of e-mail forwarding.

@architect.be mailbox

Bij de optie mailbox komen de e-mails toe, en worden ze bewaard, op de server van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad (totdat u de e-mails downloadt en/of verwijdert; u kan ze uiteraard ook op de server laten staan zodat u ze te allen tijde kan raadplegen).

De mailbox biedt volgende voordelen:

  • 2 GB mailbox ruimte
  • Webmail toegang
  • Beveiligde POP3/IMAP toegang
  • Smartphone ondersteuning
  • Regelmatige back-ups

@architect.be mail forwarding

Bij e-mail forwarding worden de e-mails, die toekomen op uw @architect.be e-mailadres, doorgestuurd naar een e-mailadres van uw keuze. Ze worden dus niet bewaard op de mailserver van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad.

Alle @architect.be e-mailadressen bieden volgende functionaliteiten:

  • Spam filtering
  • Virus filtering

Een @architect.be e-mailadres aanvragen

Om een @architect.be e-mailadres te kunnen aanvragen, dient u ingeschreven te zijn op de Lijst van Stagiairs of de Tabel van de Orde van Architecten.

Volg de volgende stappen om uw persoonlijk e-mailadres aan te vragen:

1. Download het aanvraagformulier hier (dit is een beveiligde zone: vraag uw logingegevens aan bij uw provinciale raad).

2. Vul het aanvraagformulier zo nauwkeurig mogelijk in (belangrijk: dit dient te gebeuren via Adobe Acrobat Reader of Adobe Acrobat). Onderteken het formulier digitaal met de identiteitskaart.

Zorg dat uw identiteitskaart in de kaartlezer zit vooraleer u op het handtekeningveld onderaan het document klikt.

Kies vervolgens in de lijst van beschikbare certificaten op uw voornaam + naam met het achtervoegsel ‘(Signature)’ (Indien Signature niet zou werken, mag u ‘Authentication’ gebruiken).

3. Klik, na het invullen van het formulier, op ‘Klik hier om het formulier per e-mail te verzenden’.

4. Zodra uw e-mailadres werd aangemaakt, ontvangt u een automatische e-mail van de Orde met de bevestiging van de aanmaak van uw e-mailadres incl. eventuele aanvullende informatie.

Belangrijk: wij raden u aan om een e-mailadres te nemen waarin uw naam (voornaam en achternaam voor natuurlijke personen en naam bureau voor architect-rechtspersonen) duidelijk is verwerkt.

Handleiding

U kunt een handleiding met betrekking tot de configuratie van een @architect.be mailbox downloaden op onze ledensite.

Indien u uw logingegevens, om toegang te krijgen tot onze ledensite, niet meer kent, kunt u deze opnieuw aanvragen via bij uw provinciale raad.

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de dienst ‘@architecte.be e-mailadres’ van de Orde van Architecten Vlaamse Raad

Artikel 1

De dienst ‘@architect.be e-mailadres’ werd ontwikkeld door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, stelt de ‘@architect.be mailbox’ gratis ter beschikking van de architecten ingeschreven op één van de tabellen of op een lijst van stagiairs van een Vlaamse provinciale raad.

Artikel 2

Het eerste gebruik van de ‘@architect.be e-mailadres’ houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten op ieder ogenblik gewijzigd worden.

Artikel 3

De Orde van Architecten is niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (inclusief gevolgschade) die het gevolg is van het gebruik van de ‘@architect.be e-mailadres’, of die het gevolg is van een onderbreking of de stopzetting van de dienst.

Artikel 4

De gebruiker verbindt zich ertoe de ‘@architect.be e-mailadres’ op een professionele manier en in overeenstemming met de eer en de waardigheid van het beroep van architect te gebruiken.

Artikel 5

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten tracht naar best vermogen de toegang tot en de goede werking van de ‘@architect.be e-mailadres’ te verzekeren. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten kiest autonoom de technische middelen die nodig zijn om de goede werking van de dienst tot stand te brengen in de beste omstandigheden.

De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten geeft geen garantie dat de dienst virus-, spam-, of foutenvrij is en steeds ononderbroken zal functioneren. In geval van onderbreking, stelt de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten alles in het werk om de dienst ‘@architect.be e-mailadres’ spoedig operationeel te maken, zonder enige garantie wat betreft termijnen waarbinnen dit zal gebeuren.

Artikel 6

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad behoudt zich het recht voor om - na kennisgeving hiervan aan de gebruiker - een account af te sluiten.

Artikel 7

De algemene voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.

Vragen?

Indien u vragen heeft over het @architect.be e-mailadres, kunt u contact opnemen met de Informatica helpdesk van de Orde van Architecten - Vlaamse Raad via:

E-mail: email@ordevanarchitecten.be

Telefoon: 02/220 30 50