Untitled Document

Home > Voor de architect > Stage > Eigen werk stagiair

Untitled Document
  •   

    EIGEN WERK STAGIAIR


  • Indien de stagiair eigen werk wenst uit te voeren is het belangrijk dit tijdig te melden aan de stagemeester zodat er overlegd kan worden of deze eigen projecten ingepast kunnen worden in de werk- en tijdsverdeling op het stagebureau. Om eigen projecten op een kwaliteitsvolle manier te kunnen uitvoeren, zonder hierbij de stage in het gedrang te brengen, is het van belang dat u er genoeg tijd voor kan vrijmaken. De stagemeester dient wel een verklaring te ondertekenen, om te bevestigen dat hij er van op de hoogte is dat u een eigen project uitvoert. Verder verwacht de Werkingscel Stage dat u bij uw stagemeester terecht kan met uw vragen.