Untitled Document

Home > Voor de architect > Stage > Inschrijving stagemeester

Untitled Document
  •   

    INSCHRIJVING STAGEMEESTER


  • De kandidaat stagemeester dient twee documenten aan de Orde te bezorgen om opgenomen te kunnen worden op de Lijst van stagemeesters.


    Een architect kan als stagemeester optreden indien hij sedert ten minste 10 jaar op de Tabel van de Orde van Architecten is ingeschreven.

    Naar aanleiding van een eerste aanvraag voor opname op de Lijst van Stagemeesters, zal één van de stagecommissarissen contact opnemen voor een stageplaatscontrole. Dit is een routinecontrole voor een persoonlijk onderhoud m.b.t. stage en stagemeesterschap, waarbij er nagegaan wordt of de infrastructuur en de volledigheid van de opleiding die de kandidaat-stagemeester kan aanbieden zich ertoe lenen een stagiair optimaal op te leiden.