Untitled Document

Home > Voor de architect > Stage > Onderbreking stage / verandering stagemeester

Untitled Document
 •   

  ONDERBREKING STAGE / VERANDERING STAGEMEESTER


 • Onderbreking stage


  Een stagiair kan om bepaalde redenen een tijdje verhinderd zijn om zijn stage uit te voeren, het is dan mogelijk om de stage tijdelijk te onderbreken.

  Let wel, er wordt aanbevolen om de stage volledig te volbrengen binnen de drie jaar na aanvang van de stage. Op het einde wordt de stage geƫvalueerd aan de hand van het gevolgde traject.

  Wijziging stageplaats/stagemeester


  Soms klikt het niet met een stagemeester of wil men gewoon verschillende ervaringen opdoen. Een verandering van stageplaats behoort dan tot de mogelijkheden.

  De eerste 6 maanden van de stage is de stagiair wel verplicht om zijn stage bij dezelfde stagemeester te doen, dit om ervoor te zorgen dat er voldoende continuĆÆteit in de stage is en dat de stagiair voldoende kennis kan opbouwen. Indien u van stagemeester wenst te veranderen dient u dit tijdig (voor de aanvang van de stage bij de nieuwe stagemeester) door te geven aan de Provinciale Raad.

  Bij deze wijziging van stageplaats dient u volgende documenten voor te leggen ter afsluiting van de voorgaande periode :

  • laatste stagefiche
  • stageverslag van de stagiair
  • stageverslag van de stagemeester


  Om uw nieuwe stageplaats ter bespreking voor te leggen, bezorgt u dan zo spoedig mogelijk :

  • stagecontract
  • uurrooster
  • stageplan