Untitled Document

Home > Voor de architect > Permanente Vorming

Untitled Document
  

PERMANENTE VORMING VOOR ARCHITECTEN

Dat de opleiding niet eindigt bij het behalen van het masterdiploma en het voldoen van de stageverplichting, daarvan zal elke architect die zich bewust is van zijn sleutelpositie in een steeds evoluerende markt wel overtuigd zijn. De meeste intellectuele beroepen zijn al onderworpen aan een verplichte permanente vorming. Dat geldt ook voor het beroep van architect in heel wat landen buiten België. Dat de verplichting er ook bij ons komt, mag dan ook geen verwondering wekken.

Vanuit dit besef werd een webapplicatie opgestart en een oproep gelanceerd onder alle potentiële vormingsaanbieders om hun aanbod voor te stellen. Een accreditatiecommissie binnen de Orde onderzoekt deze aanbiedingen op hun relevantie en kent accreditatiepunten toe waarna ze op een duidelijk gestructureerde en overzichtelijke wijze, gevrijwaard van reclameboodschappen, op de webapplicatie geplaatst worden.

Voor de architect is het een opportuniteit te kunnen beschikken over een neutrale en overzichtelijke applicatie te midden van het onoverzichtelijke kluwen aan aanbiedingen die onze mailboxen dagelijks overspoelen.

Voorlopig is de vorming nog vrijblijvend. Als Orde staan we echter in voor de bewaking van het algemeen belang, en behoort het, als organisatie belast met het verlenen van toegang tot het beroep, daarom ook tot onze opdracht toe te zien op de permanente vorming van haar leden. Op termijn zal permanente vorming dan ook verplicht worden. Punten die voorafgaand reeds geregistreerd werden, zullen op dat ogenblik naar het nieuwe systeem worden overgedragen.

Een overzicht van de reeds erkende activiteiten vindt u onder de rubriek ‘Activiteiten’.
Een overzicht van de organisatoren die tot nu toe reeds gebruik maken van het platform vindt u onder de rubriek ‘Organisatoren’.

Oproep organisatoren van activiteiten

Organiseert u vormingsactiviteiten relevant voor architecten en wenst u deze bekend te maken via het permanente vormingsplatform van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten? Dan kunt u uw activiteiten opladen ter accreditatie via de organisatorwebsite van het permanente vormingsplatform http://vorming.architect.be.

De (al dan niet) accreditatie van een activiteit zal objectief beoordeeld worden door een erkenningscommissie. Deze erkenningscommissie zal tevens punten toekennen aan de erkende activiteit. Vormingen die geen enkele relevantie vertonen voor het architectenberoep zullen niet gevalideerd worden door de erkenningscommissie.

Indien u voor de eerste maal een vormingsactiviteit wenst aan te bieden, dient u een account aan te maken. Dit kan via de website: http://vorming.architect.be.

Vervolgens dient u, voor elke activiteit afzonderlijk en bij voorkeur drie maanden voor de datum waarop de activiteit plaatsvindt, een aanvraag tot erkenning van de activiteit in te dienen via de website.

Het reglement voor organisatoren van activiteiten van permanente vorming vindt u hier terug.

Bij vragen kan u een e-mail sturen naar: permanentevorming@ordevanarchitecten.be.