Frequently Asked Questions

1. Is permanente vorming verplicht?
Neen, maar de Orde heeft een vrijblijvend systeem gelanceerd in afwachting van een verplichting opgelegd door de wetgever.

2. Op welke manier kan ik mij als organisator van een activiteit aanbieden?
Indien u uw vormingsactiviteit wenst aan te bieden, dient u eerst een account aan te maken. Dit kan via de website: http://vorming.architect.be.

3. Waar kan ik mijn stamnummer terugvinden?
Uw stamnummer kunt u terugvinden op uw jaarlijkse bijdragenota en voor uw naam wanneer u inlogt voor een visumaanvraag. U kunt het stamnummer eveneens vinden via de zoekmotor op http://www.architect.be/zoek_architect/orva_rest_zoeken.php, u moet hiervoor doorklikken naar de detailfiche.

4. Ik ben architect. Op welke manier kan ik mij aanmelden voor een activiteit?
Aanmelden gebeurt via de organisator van de activiteit. U kunt goedgekeurde vormingen terugvinden op http://www.architect.be/architect/permanentevorming/archiactiviteiten.php.

5. Ik heb mij aangemeld als organisator. Deze is inmiddels goedgekeurd.
Op welke manier kan ik mijn activiteit aanbieden en wie beslist er of deze activiteit geaccrediteerd wordt?
Nadat de erkenningscommissie u als organisator heeft goedgekeurd, kunt u uw activiteit(en) ter accreditatie opladen via de organisatorwebsite van het permanente vormingssysteem. http://vorming.architect.be.
Nadat de erkenningscommissie uw activiteit heeft behandeld en heeft goed- of afgekeurd, ontvangt u hier automatisch bericht van.

6. Ik heb mij aangemeld als organisator welke inmiddels werd goedgekeurd. Het e-mailadres en andere gegevens zijn intussen gewijzigd.
Op welke manier kan ik deze aanpassingen doorgegeven en laten wijzigen op de website?
U mag deze wijziging doorgeven via permanentevorming@ordevanarchitecten.be. Uw wijziging wordt vervolgens door onze dienst informatica aangepast.

7. Op welke manier worden de ‘verdiende’ punten bij vorming bijgehouden? Gebeurt dit automatisch bij inschrijving voor een erkende vorming en waar kunnen wij dit dan zien?
De punten voor permanente vorming zullen worden bijgehouden in onze interne databank, in de fiche van de architect. Dit systeem is nog volop in ontwikkeling. We streven ernaar op termijn een overzicht van de behaalde punten ter beschikking te stellen van de architect op hetzelfde platform als het digitaal visumplatform. Bij erkende vormingen is het de organisator van de vorming die de aanwezigheden verzamelt en doorgeeft aan de Orde met gebruik van het stamnummer van de architect (dit unieke nummer kunt u op deze manier terugvinden [ANCHOR naar vraag 3]). Daarnaast is het zinvol ook zelf, ter controle, de gevolgde opleidingen, data en locatie bij te houden  voor nazicht van de door de organisatoren overgemaakte info.

8. Wat zijn de vereisten waaraan een activiteit dient te voldoen, volgens de erkenningscommissie?
De activiteit moet als hoofddoel hebben kennis- en competentieverrijking. De inhoud ervan behoort tot het beroep van architect en is rechtstreeks relevant voor de uitoefening van het beroep. Het kan gaan over volgende niet-exhaustieve lijst van activiteiten : cursussen, excursies, lezingen, opleidingen, seminaries, symposia, trainingen, workshops.

9. Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Op welke manier kan ik deze terugvinden en opnieuw gebruik maken van het permanente vormingssysteem?
Via http://vorming.architect.be kunt u een nieuw paswoord aanvragen.

10. De lijst met aanwezigen staat klaar. Wat is de volgende stap die genomen dient te worden?
De lijst dient, in excel of csv-formaat, te worden overgemaakt via permanentevorming@ordevanarchitecten.be.
Ze bevat naast het unieke erkenningsnummer van de opleiding het stamnummer van de aanwezige deelnemers.
Daarnaast dient elke organisator steeds een door de aanwezigen gehandtekende aanwezigheidslijst bij te houden.

11. Ik heb mij aangemeld als organisator en vervolgens een aantal activiteiten ter goedkeuring laten voorleggen. Echter, ben ik vergeten een aantal syllabi mee te sturen.
Op welke manier kan ik deze koppelen aan de, inmiddels goedgekeurde, activiteiten.
U kunt deze per e-mail overmaken met verwijzing naar het unieke erkenningsnummer van de goedgekeurde activiteiten (permanentevorming@ordevanarchitecten.be).

12. Waar vind ik het reglement betreffende permanente vorming?
Dit reglement vindt u op onze website http://vorming.architect.be/docs/PVreglement.pdf.