Untitled Document

Home > Voor de architect > Stage > Uurloon stagiairs

Untitled Document
  •   

    UURLOON STAGIAIRS


  • Richtlijn minimum uurloon stagiairs


    Inzake de vergoeding van (stagiair)-architecten bepaalt artikel 12 van het beroepsplichtenreglement:
    Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”.


    De Vlaamse Raad beslist in uitvoering van de Richtlijn van de Raad betreffende het minimum uurloon van stagiair-architecten dat vanaf 1 april 2016 een indexering wordt doorgevoerd. De minimumvergoeding van 10,94 euro (index 2014) wordt na indexering op 11,14 euro gebracht, de verhoging met 2,19 euro (index 2014) wordt op 2,23 euro gebracht.