Untitled Document

Home > Voor de architect > Beroep uitoefenen > Vennootschappen > Vennootschappen conform Aanbeveling van 1997

Untitled Document
 •   

  VENNOOTSCHAPPEN CONFORM AANBEVELING VAN 1997


 • Deze vennootschappen of associaties hebben niet de hoedanigheid van architect, zijn geen lid van de Orde en kunnen het beroep van architect bijgevolg niet uitoefenen. Het gaat dus louter om een samenwerkingsverband waarbinnen de vennoten het beroep van architect uitoefenen, zonder dat de vennootschap zelf daartoe gemachtigd is.

  De architect-vennoten kunnen zich niet beroepen op de eventuele beperkte aansprakelijkheid van de vennootschap, zo blijkt uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
  De architect-vennoot staat dan ook steeds - met zijn gehele persoonlijke vermogen - in voor de vergoeding van de schade die de bouwheer lijdt ten gevolge van de fouten die de architect begaat bij de uitvoering van de architectenovereenkomst (artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek).

  Anderzijds is een dergelijke vennootschap of associatie geen bijdrage verschuldigd aan de Orde
  – en is zij evenmin verplicht zich als architect te laten verzekeren. Wel dient men de statuten vooraf aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad te laten goedkeuren door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde.

  De voor deze samenwerkingsvormen geldende voorwaarden, worden genoemd in de Aanbeveling van 28 november 1997 – die momenteel echter aan herziening wordt onderworpen.
  De aanbeveling kan u onder deze link terugvinden.