Untitled Document

Home > Voor de architect > Beroep uitoefenen > Vennootschappen > Mogelijke vennootschapsvormen

Untitled Document
 •   

  MOGELIJKE VENNOOTSCHAPSVORMEN


 • Welke vennootschapsvormen zijn aangewezen voor de uitoefening van het beroep van architect?


  Rechtsvormen Laruelle


  Zoals de Wet Laruelle aangeeft, kan de Laruelle-vennootschap een van de volgende rechtsvormen aannemen:

  • de vennootschap onder firma (V.O.F.);
  • de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.);
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA);
  • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA);
  • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA);
  • de naamloze vennootschap (NV); of
  • de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. V.A.).


  De keuze zal natuurlijk afhangen van velerlei omstandigheden, die steeds in concreto te beoordelen zijn. Toch kunnen alvast enkele elementen ter overweging worden aangereikt:

  Daar dé voornaamste reden tot oprichting van een Laruelle-vennootschap gelegen is in de beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van de architect-vennoten, lijkt de keuze voor een vennootschapsvorm met volkomen rechtspersoonlijkheid aangeraden. Het gaat dan om de volgende vennootschapsvormen met beperkte
  aansprakelijkheid: de BVBA, de CVBA, de NV of de Comm. V.A.

  Wenst u niet samen te werken, maar toch de voordelen van een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid te genieten, dan
  lijkt een BVBA aangewezen. Dit is tot nog toe immers de enige vennootschapsvorm die door één persoon kan worden opgericht.

  Rechtsvormen gewone vennootschap


  De volgens de Aanbeveling van 28 november 1997 op te richten vennootschappen, dienen een van de volgende vormen aan te nemen:

  • de maatschap;
  • de vennootschap onder firma (V.O.F.);
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA);
  • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA);
  • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA); of
  • de naamloze vennootschap (NV).

  De Comm. V. en Comm. V.A. zijn uitgesloten. Hierin nemen per definitie ook ‘stille’ vennoten deel, wat niet strookt met
  de regel, dat in deze vennootschappen enkel personen die door de uitoefening van hun beroep meewerken aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, als vennoot toegelaten zijn (artikel 5.4.2. van de Aanbeveling). Ook deze regel wordt momenteel echter aan herziening onderworpen.

  In tegenstelling tot wat geldt voor de Laruelle-vennootschappen, kunnen deze vennootschappen daarentegen wel de vorm van een maatschap aannemen. Deze vennootschap is in feite een louter contract. De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid.