Untitled Document

Home > Voor de architect > Beroep uitoefenen > Verzekering

Untitled Document
 •   

  DE VERPLICHTE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING


 • Elke natuurlijke persoon, alsook elke rechtspersoon dewelke gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen
  en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten, dienen voor de uitoefening van het beroep van architect een verzekering af te sluiten dewelke hun aansprakelijkheid waarborgt met inbegrip van hun tienjarige aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt alle daden die voorbehouden zijn aan architecten alsook deze die door architecten gesteld worden maar niet aan hen voorbehouden zijn. Zowel de architect als de vennootschap kunnen gesanctioneerd worden indien zij de wettelijke verplichtingen inzake verzekering niet nakomen. Enerzijds gaat het om deontologische sancties die kunnen gaan van een blaam tot zelfs schrapping van de tabel. Anderzijds is een strafrechtelijke sanctie mogelijk die bestaat uit een geldboete waarvoor een vervangende gevangenisstraf wordt bepaald indien de boete niet wordt betaald.

  Dit KB kan u hier terugvinden op de website van de Orde.  Facultatieve collectieve verzekering gewaarborgd inkomen bij ziekte en ongeval voor architecten

  "Prevoca voor Architecten", aangeboden door PRECURA verzekeringen, is een collectieve professionele dekking tegen inkomensverlies, op maat gesneden voor de Orde van Architecten. Het afsluiten van een verzekering Gewaarborgd Inkomen “Prevoca voor Architecten” geeft u de noodzakelijke financiële gemoedsrust, want naast lichamelijke ziekten zijn ook psychische aandoeningen verzekerd.

  Wilt u meer weten over deze verzekering?

  Raadpleeg de online brochure Verzekering Gewaarborgd Inkomen ‘Prevoca voor Architecten'.

  Of lees de infosheet 'Prevoca voor Architecten'

  Meer inlichtingen over de Verzekering Gewaarborgd Inkomen Prevoca voor Architecten vindt u op de website van PRECURA Verzekeringen.