Untitled Document

Home > Voor de architect > Beginnen > Vestigen als zelfstandige

Untitled Document
 •   

  VESTIGEN ALS ZELFSTANDIGE


 • Zich vestigen als zelfstandige

  Samenvatting formaliteiten voor natuurlijke personen en vennootschappen

  1. ZICHTREKENING
  een zichtrekening openen bij een financiële instelling naar keuze

  2. OPRICHTINGSAKTE
  alleen verplicht voor vennootschappen beroep doen op een notaris (bvba, nv, cva, cvba) akte neerleggen op de griffie van rechtbank van koophandel inschrijving van de akte in de KBO door de griffier die het ondernemingsnummer, toegekend door de KBO, meedeelt publicatie van de akte in het Belgisch Staatsblad door de notaris

  3. REGISTRATIE VAN DE OPRICHTINGSAKTE BIJ DE FOD FINANCIEN

  4. ONDERNEMINGSLOKET
  inschrijving in de KBO als handels- of ambachtsonderneming of als niet handelsonderneming naar privaatrecht
  Voor de handels- of ambachtsondernemingen:

  • onderzoek van de ondernemersvaardigheden: basiskennis bedrijfsbeheer en voor gereglementeerde beroepen
   de intersectorale en/of sectorale beroepsbekwaamheid
  • onderzoek van sommige vergunningen (ambulante handel, slager, beroepskaart voor vreemdelingen) uitreiking van het ondernemingsnummer, toegekend door de KBO, aan de natuurlijke personen Een lijst van de erkende ondernemingsloketten kan op raadplegen via http://statbel.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/
   oprichting/ondernemingsloket/index.jsp

  5. BTW-IDENTIFICATIE
  een btw-identificatienummer aanvragen bij een btw-controlekantoor of eventueel via het ondernemingsloket (mits betaling)

  6. VERGUNNINGEN OF ERKENIINGEN
  noodzakelijk voor bepaalde activiteiten bij de bevoegde instanties

  7. AANSLUITING BIJ EEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS
  vrije keuze voor één van de fondsen aansluiten binnen de 90 dagen die volgen op de start van de activiteit

  8. ZIEKENFONDS