Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect

Untitled Document
 •   

  BOUWEN MET EEN ARCHITECT • Download hier de brochure "De architect tekenend voor uw toekomst" .


  Een huis bouwen of verbouwen is één van de meest belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Het is een uitermate boeiende ervaring die veel fijne en intense momenten met zich meebrengt. Bouwen of verbouwen houdt ook in dat u een hele reeks ingrijpende beslissingen moet nemen die gevolgen hebben voor uw verdere leven. Uw thuis is veel meer dan een aantal kubieke meters baksteen, hout, glas en beton. In de eerste plaats is het uw leef- en beleefomgeving.

  Om van uw huis uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi zijn, maar ook comfortabel, functioneel én energiezuinig. Elk huis heeft zijn eigen identiteit en weerspiegelt de persoonlijkheid en cultuur van haar bewoners.

  Een architect is de best geplaatste persoon om een leefomgeving te creëren die het best aansluit bij uw behoeften en gevoelens. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon en luistert naar uw wensen. Hij helpt u doorheen alle administratie, ontwerpt en begeleidt en adviseert u bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken.

  Deze brochure geeft u een betere kijk op de opdracht van de architect tijdens het bouwproces en vertelt u meer over de rol die de architect kan vervullen bij het vertalen van uw wensen naar de werkelijkheid.

  Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. Een besluit van de Vlaamse Regering stelt een aantal ingrepen echter vrij van de medewerking van een architect. De wet van 20 februari 1939 verplicht de tussenkomst van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken. Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet verplicht. De werken kunnen dan meteen beginnen. Uiteraard kan u ook dan beroep doen op de expertise van een architect.


  De kandidaat-bouwer kan zijn project op verschillende manieren verwezenlijken.
  Twee formules zijn in België gebruikelijk.


  Een woning of verbouwing "op maat"

  Hierbij vraagt u een architect om een huis te ontwerpen dat precies tegemoetkomt aan uw persoonlijke wensen.
  Voor de realisatie slaan de bouwheer en de architect de handen in elkaar. De uitvoering van de werken wordt daarna toevertrouwd aan één of meer aannemers.
  Deze formule is in ons land het meest gebruikelijk. De architect ontwerpt uw woning, controleert de uitvoering van de werken en begeleidt u gedurende het volledige bouwproces. De architect fungeert hier als uw persoonlijke raadgever. Deze formule vereist daarom een echte vertrouwensrelatie. U als bouwer behoudt de vrijheid om zelf het budget te beheren en de aannemer(s) te kiezen. Deze formule wordt in deze brochure verder uitgediept.

  Een sleutel-op-de-deur-woning

  U kan ook voor een kant-en-klaar-huis kiezen. In dat geval koopt u een standaardhuis bij een "promotor", die meestal zelf de architect kiest of voorstelt. Deze architect werkt in opdracht van de promotor waardoor hij in sommige gevallen het moeilijk zal hebben de belangen van de klant (uzelf als toekomstige eigenaar) te verdedigen. In deze omstandigheden raadt de Orde van Architecten de toekomstige eigenaar aan zelf een onafhankelijk architect van zijn keuze te raadplegen en zo zijn belangen te beschermen. Deze "als raadgever optredend architect" handelt totaal onafhankelijk van de promotor en staat de toekomstige eigenaar terzijde van bij het ondertekenen van het bouwcontract tot aan de oplevering van de werken.
  Bouwen of verbouwen is geen licht werk. Summiere plannen volstaan niet, goedbedoelde maar incompetente adviezen evenmin. De stabiliteit van het gebouw, uw veiligheid en die van de gemeenschap staan immers op het spel.
  Een architect kan u tijd en geld besparen door u juiste en budgettair verantwoorde investeringen aan te raden, door alle rekeningen en facturen te controleren, door op uw toekomstplannen te anticiperen. Als onafhankelijk vakman zal de architect erop toezien dat aannemers en promotoren materialen en werkwijzen voorstellen die overeenkomen met de voorschriften van de lastenboeken en uw belangen. Kiezen voor een architect is kiezen voor kwaliteit. Alleen de architect kan functie, vorm en structuur verenigen tot nieuwe ruimten die een weerspiegeling zijn van uw persoonlijkheid, uw omgeving, uw cultuur. Enkel indien onze woningen voldoen aan de vereisten van architecturale kwaliteit, kunnen zij tekens worden van onze maatschappij en krijgt onze gebouwde omgeving opnieuw betekenis.