Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect > Begeleiden bouwwerf

Untitled Document
 •   

  DE BOUWWERF BEGELEIDEN TOT DE OPLEVERING

 • Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke loten opgesplitste aanneming beëindigd zijn, kunnen ze worden opgeleverd. Het is de aannemer die om de oplevering moet verzoeken. Als de Woningbouwwet (beter bekend als de wet Breyne) van toepassing is, of als dit zo contractueel is bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering. De tienjarige aansprakelijkheid start bij de voorlopige oplevering.

  De aannemer kan de voorlopige oplevering vragen, zodra hij oordeelt dat hij de aanneming beëindigd heeft of wanneer normale bewoning mogelijk is of het project in gebruik kan worden genomen. Samen met uw architect gaat u na of alle werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen. Wanneer prijsaanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat moment kritisch doorgelicht. Van de oplevering wordt een proces-verbaal opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen. Als er geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering voorwaardelijk zijn of compleet geweigerd worden.

  Voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle eventuele gebreken die u vaststelt binnen een op dat moment vast te stellen termijn moet herstellen, eventueel op straffe van een daaraan gekoppelde waarborgsom. Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud betrekt, kan dat beschouwd worden als een onvoorwaardelijke stilzwijgende aanvaarding van de voorlopige oplevering.

  Na verloop van een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één jaar na de voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering. De definitieve oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste bezoek aan de woning, waarbij nog eventuele onvolkomenheden en gebreken die tijdens dat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen worden vastgesteld en verholpen.

  Tip
  De wet Breyne

  Koopt u een appartement of een sleutel-op-de-deur woning, dan is meestal de wet Breyne van toepassing. De wet is bedoeld om misbruik door verkopers, bouwpromotoren en aannemers tegen te gaan. Deze wettelijke regeling is van ‘dwingend recht’, wat betekent dat de verkoper er niet zomaar van kan afwijken en u een andersluidend contract voorleggen. U moet een duidelijk contract krijgen waarin een aantal verplichte vermeldingen moeten worden opgenomen. Zo moet u een vergoeding toegekend krijgen in het geval het gebouw niet tijdig klaar is. Het voorschot dat men kan vragen, mag maximaal 5% bedragen van de totaalprijs. Betaalt u in schijven, dan mag het bedrag van de huidige schijf het bedrag van de reeds uitgevoerde werken niet overstijgen. De definitieve oplevering mag ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering plaatsvinden. De verkoper is ook tien jaar aansprakelijk voor fundamentele gebreken van het gebouw.