Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect > Controle op de bouwplaats

Untitled Document
  •   

    CONTROLE OP DE BOUWPLAATS

  • Wanneer u de omgevingsvergunning hebt ontvangen, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat naast de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende detailtekeningen, ook een lastenboek (bestek) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde meetstaat. Dit laatste is geen wettelijk verplicht document, maar kan zijn nut bewijzen bij het opvragen van prijsoffertes.

    Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van de partijen voor de uitvoering. Het omvat onder andere contractuele bepalingen met de aannemers over de uitvoering, kostprijs en uitvoeringstermijn. Het technische lastenboek omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de aard en uitvoering van de werken en de kwaliteit en verwerking van de materialen. Detailtekeningen kunnen bepaalde constructie-elementen verduidelijken. In de meetstaat staan de hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden.

    Aan de hand van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle eenheidsprijzen.