Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > De Architect

Untitled Document
 •   

  DE ARCHITECT

 • De architect is een man of vrouw van kunst en techniek, van creatie en praktijk, die esthetisch streven combineert met technische noden en materiële opties. Een vakman die in staat is alle ontwerpfasen van een bouwproject te beheersen en de verschillende uitvoeringsfasen ervan te leiden en te controleren.


  In dit complexe proces is de architect niet alleen creatief, coördinator en deskundige, maar ook raadgever die aan zijn cliënt zijn ervaring en professionalisme van kunstenaar tot zijn beschikking stelt.
  Als humanist en technicus, beeldend kunstenaar en beheerder, combineert hij technische en artistieke kennis, verbeelding, knowhow en ervaring om het totale evolutieproces dat architectuur is, tot een goed einde te brengen: zijn werk kan noch beperkt worden tot een eenvoudige technische of grafische expertise, noch tot de ondertekening van de plannen die nodig zijn voor een bouwvergunning.


  De architect is ook een contactpersoon en een mens van de dialoog, een tussenpersoon die moet luisteren naar de bewoners, hun omgeving, hun cultuur, die erover moet waken dat de kostprijs, de termijnen en de reglementen gerespecteerd worden.
  De architect heeft in deze maatschappij in wording een maatschappelijke en intellectuele opdracht. Als stedenbouwkundige, vormgever en raadsman draagt hij bij tot de verwezenlijking van een levenskunst die is afgestemd op de evolutie van de culturele en economische context. Deze tekst wordt geïnspireerd door de uitstekende voorstelling van onze Luxemburgse confraters op hun website www.oal.lu