Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect > Het ereloon

Untitled Document
 •   

  HET ERELOON

 • Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om achteraf discussie te vermijden, maakt u het best van in het begin hierover duidelijke en sluitende afspraken. Bij de onderhandeling over het ereloon dient u rekening te houden met de omvang van de opdracht en het bijhorende takenpakket van de architect. Een studie in 2015 uitgevoerd door de KU Leuven wees uit dat een nieuwbouw eengezinswoning van 200 m² gemiddeld 331 werkuren opslorpt, een grondige verbouwing van 200 m² gemiddeld 603 werkuren. Dit om u maar een idee te geven (*).

  Een vrije onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht is de regel. Wel is de architect verplicht minstens de stedenbouwkundige aanvraag op te maken en controle uit te oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden volgens de geldende wettelijke bepalingen.

  Het ereloon kan op verschillende manieren worden bepaald. Het kan berekend worden als percentage van de reële bouwkost, het kan een forfaitair bedrag zijn, er kan een uurvergoeding overeengekomen worden of u kan een combinatie van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke diensten hij contractueel levert en aanrekent.

  De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen en volgens de voorwaarden die in het contract zijn opgenomen. De hiernavolgende verdeling is een mogelijkheid :


  • een overeengekomen voorschot, eventueel voor voorafgaande prestaties, opmeting en dergelijke,
  • 20% bij het overhandigen van het definitief voorontwerp,
  • 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning,
  • 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier voor de aannemers,
  • 30% naarmate de werken vorderen,
  • het saldo bij de voorlopige oplevering.

   Besparen op het ereloon van de architect, is geen goed idee. Dankzij zijn knowhow, kennis en advies kunnen doordachte keuzes worden gemaakt waardoor u het ereloon al snel makkelijk terugverdient.

   (*) Raadpleeg de brochure “Het gewicht van de architectenopdracht“ voor meer informatie over de bepaling van een correct ereloon.