Untitled Document

Home > Voor de bouwheer > Bouwen met een architect > Het voorontwerp

Untitled Document
  •   

    HET VOORONTWERP

  • Een voorontwerp is zelden meteen raak. Dikwijls moet een idee enige tijd bezinken of rijpen, zowel bij u als bij de architect. Daarom maakt de architect eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een voorontwerp dat u een eerste beeld geeft van hoe uw toekomstige woning er kan uitzien.

    Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang: het vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus ruim de tijd om het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan uw verwachtingen, is dit het geschikte moment om bij te sturen. Wijzigingen doorvoeren tijdens het bouwproces kan de werken vertragen (bijvoorbeeld door het moeten aanvragen en laten afleveren van nieuwe vergunningen) en de kosten doen oplopen.

    Zolang de belangrijkste projectgegevens, zoals de locatie en het programma, niet wijzigen, kunnen aanpassingen binnen de opdracht leiden tot verschillende voorontwerpen – in de praktijk is het aantal veelal beperkt tot maximum drie. De architect werkt de laatste, in samenspraak goedgekeurde versie uit en vult die aan met een beschrijving van de materialen en een eerste (of aangepaste) raming van de bouwkost.

    In die fase beschikt u het best al over een onderzoek naar de bodemstabiliteit, de bodemsamenstelling en een correcte opmeting en uittekening van het perceel of de bestaande toestand van een gebouw. Dit kan problemen in een latere fase vermijden. Uw architect geeft u hierover meer uitleg.