Untitled Document

Home > Links > Andere architectuurorganisaties

Untitled Document
 •   

  ANDERE ARCHITECTUURORGANISATIES

 • TEAM VLAAMS BOUWMEESTER

  De website van het Team Vlaams Bouwmeester biedt een blik op de brede werking van het Team en maakt de archieven van de Open Oproep digitaal toegankelijk. Daarnaast biedt de site een overzicht van de verschillende instrumenten van de Bouwmeester, het ontwerpend onderzoek dat wordt gevoerd, en de activiteiten in het Atelier Bouwmeester.
  http://www.vlaamsbouwmeester.be


  INFORMATIECENTRUM VOOR ARCHITECTUUR, STEDENBOUW EN DESIGN - ICASD

  Uitgever van het Belgisch tijdschrift voor architectuur, stedenbouw en design A+
  http://www.a-plus.be


  VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT - VAi

  Het Vlaams Architectuurinstituut is een centrum voor hedendaagse architectuur. Hun streefdoel is om het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, om het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en om kennis over architectuur te verspreiden. Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) werkt onder de koepel van het VAi. Het CVAa brengt architectuurarchieven en vormgevingserfgoed in kaart, geeft er advies over en wil via publicaties en tentoonstellingen een breed publiek betrekken bij dit erfgoed.
  http://www.vai.be/


  ARCHIPEL

  Archipel is een Vlaamse architectuurvereniging. Een open culturele vereniging die zich richt tot wie in actuele
  architectuur geïnteresseerd is. Niet alleen architecten, maar ook andere professionelen (stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, designers, cultuurhistorici, critici, uitrustings- en stabiliteitsingenieurs, aannemers, leveranciers, enz…) en geïnteresseerde leken met een culturele belangstelling voor architectuur.
  Archipel heeft zich als doel gesteld in professionele middens een culturele reflectie op niveau over architectuur op gang te brengen, en daarnaast ook mee te werken aan een meer volwassen architectuurklimaat in Vlaanderen door allerlei initiatieven, gericht op een breder publiek.
  http://www.archipelvzw.be/


  STAD EN ARCHITECTUUR

  Stad en Architectuur VZW is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen en die sinds 2009 voor haar activiteiten samenwerkt met Museum M en Kunstencentrum STUK te Leuven. Stad en Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar, ervaarbaar en bediscussieerbaar. Hierbij inspireert zij een breed publiek om zodoende een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid te creëren.
  http://www.stadenarchitectuur.be/